Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 09:55:26 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15680Tiêu đề: giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: dieplyrc trong 09:55:26 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Câu 1: . Cho hai lò xo L1 và L2 có độ cứng tương ứng là k1 = 50N/m và k2 = 100N/m, chiều dài tự nhiên của các lò xo lần lượt là l01 = 20cm, l02 = 30cm; vật có khối lượng m = 500g, kích thước không đáng kể được mắc xen giữa hai lò xo; hai đầu của các lò xo gắn cố định vào A, B biết AB = 80cm. Quả cầu có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang. Độ biến dạng của các lò xo L1, L2 khi vật ở vị trí cân bằng lần lượt bằng
   A. 20cm; 10cm.   B. 10cm; 20cm.     C. 15cm; 15cm.      D. 22cm; 8cm.

Câu 2:  2 vật M,m được nối với nhau 1 sợi chỉ,treo bởi 1 lõ xo  nhẹ có độ cứng K . Gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc là g. Cắt đứt nhanh dây nối M và m thì vật dao động điều hòa với biên độ là:
A. mg/K    B.     Mg/K       C. (M-m)g/K                  D. (M+m)g/K


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:43:26 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Câu 2 , nếu theo thứ tự lò xo , vât M  , dây , và m thì
delta l1 = ( M + m ) g / k
detal l2 = Mg / k
A = detla l1   -  delta l2 = mg / k


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: dieplyrc trong 08:44:52 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
còn câu 1 nữa,giải đáp giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:54:44 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Câu 1: . Cho hai lò xo L1 và L2 có độ cứng tương ứng là k1 = 50N/m và k2 = 100N/m, chiều dài tự nhiên của các lò xo lần lượt là l01 = 20cm, l02 = 30cm; vật có khối lượng m = 500g, kích thước không đáng kể được mắc xen giữa hai lò xo; hai đầu của các lò xo gắn cố định vào A, B biết AB = 80cm. Quả cầu có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang. Độ biến dạng của các lò xo L1, L2 khi vật ở vị trí cân bằng lần lượt bằng
   A. 20cm; 10cm.   B. 10cm; 20cm.     C. 15cm; 15cm.      D. 22cm; 8cm.
tổng chiều dài 2 lò xo : 50cm.
AB dài 80cm ==> ở VTCB độ biến dạng 2 lò xo là x1+x2=30cm
Ỡ VTCB : k1.x1=k2.x2 ==> 50x1=100x2 ==> x1=2x2 ==> x1=2x2=20cm


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: dieplyrc trong 10:42:50 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
thưa thầy ,em ko hiểu đoạn này
Ở VTCB : k1.x1=k2.x2
mong thầy giải thích giup' em


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:48:02 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
thưa thầy ,em ko hiểu đoạn này
Ở VTCB : k1.x1=k2.x2
mong thầy giải thích giup' em
ở VTCB 2 lực đàn hồi trực đối nhau, x1,x2 độ biến dạng từ lò xo