Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 07:56:06 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15679Tiêu đề: Dao động cơ và quang phổ hidro khó cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 07:56:06 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
các thầy giải đáp giúp em
     1. Một con lắc đơn gồm 1 dây kim loại nhẹ có đầu trên I cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ C bằng kim loại. Chiều dài của dây là l=1m. Kéo C ra khỏi VTCB góc 0,1rad, rồi buông cho C dao động tự do. Cho con lắc dao động trong từ trường đều có vecto B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. Cho B=0,5T. Lập biểu thức tính u theo thời gian t:

a. [tex]u=0,079sin\Pi t (V)[/tex]
b. [tex]u=0,979sin\Pi t (V)[/tex]
c. [tex]u=sin0,1\Pi t (V)[/tex]
d. không đủ dữ kiện để tính


2. khi nghiên cứu  quang phổ Hidro, Banme lập được công thức tính bước sóng của các vạch quang phổ : [tex]f=R'.(\frac{1}{n^{2}}-\frac{1}{m^{2}})[/tex] với m>n. Tìm giá trị của hằng số R' trong công thức trên, biết rằng tần số bức xạ nhỏ nhất ở phần ánh sáng nhìn thấy được của quang phổ hidro là [tex]4,6.10^{-14}Hz[/tex]

a. [tex]1,0958.10^{7}m^{-1}[/tex]
b. [tex]2,31.10^{15}s^{-1}[/tex]
c. [tex]3,312.10^{15}s^{-1}[/tex]
d. [tex]3,531.10^{15}s^{-1}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và quang phổ hidro khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:23:17 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
các thầy giải đáp giúp em
     1. Một con lắc đơn gồm 1 dây kim loại nhẹ có đầu trên I cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ C bằng kim loại. Chiều dài của dây là l=1m. Kéo C ra khỏi VTCB góc 0,1rad, rồi buông cho C dao động tự do. Cho con lắc dao động trong từ trường đều có vecto B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. Cho B=0,5T. Lập biểu thức tính u theo thời gian t:

a. [tex]u=0,079sin\Pi t (V)[/tex]
b. [tex]u=0,979sin\Pi t (V)[/tex]
c. [tex]u=sin0,1\Pi t (V)[/tex]
d. không đủ dữ kiện để tính
Phương trình dao động:[tex] \alpha = \alpha_0.cos(\omega.t)[/tex]
[tex]\Phi = B.(\frac{1}{2}L^2.\alpha)[/tex]
==> [tex]ec=-\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{2}.L^2.B.\frac{d\alpha}{dt}[/tex]
==> [tex]ec= = \frac{1}{2}.B.L^2.\alpha_0.\omega.sin(\omega.t)=0,079.sin(\pi.t)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ và quang phổ hidro khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:31:09 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
2. khi nghiên cứu  quang phổ Hidro, Banme lập được công thức tính bước sóng của các vạch quang phổ : [tex]f=R'.(\frac{1}{n^{2}}-\frac{1}{m^{2}})[/tex] với m>n. Tìm giá trị của hằng số R' trong công thức trên, biết rằng tần số bức xạ nhỏ nhất ở phần ánh sáng nhìn thấy được của quang phổ hidro là [tex]4,6.10^{14}Hz[/tex]
a. [tex]1,0958.10^{7}m^{-1}[/tex]
b. [tex]2,31.10^{15}s^{-1}[/tex]
c. [tex]3,312.10^{15}s^{-1}[/tex]
d. [tex]3,531.10^{15}s^{-1}[/tex]
lần sau đánh đề cho chính xác nhé em, tần số đó mũ 14 chứ không phải (-14), thầy đã sửa
bức xạ  có fmin trong vùng AS nhìn thấy là f_{32}
==> [tex]4,6.10^{14}=R'(\frac{1}{4}-\frac{1}{9})[/tex] ==> ĐA ( c )