Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 04:16:47 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15659Tiêu đề: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 04:16:47 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
1/Hai con lắc lò xo giống nhau đều gồm hai vật có khối lượng 4kg gắn vào hai lò xo có độ cứng 100N/m. Hai con lắc được đặt sát bên nhau sao cho 2 trục dao động (cũng là trục các lò xo) được coi là trùng nhau và nằm ngang. Từ VTCB kéo hai vật theo phương của trục lò xo về cùng một phía thêm đoạn 4cm và buông nhẹ không cùng lúc. Chọn t = 0 là thời điểm buông vật (1). Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1)  có biên độ dao động cực đại có thể là:

Em xem giải chi tiết rồi nhưng chỉ nói sơ qua em không hiểu gì hết, các thầy các cô giúp em giải chi tiết nha


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:09:14 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
1/Hai con lắc lò xo giống nhau đều gồm hai vật có khối lượng 4kg gắn vào hai lò xo có độ cứng 100N/m. Hai con lắc được đặt sát bên nhau sao cho 2 trục dao động (cũng là trục các lò xo) được coi là trùng nhau và nằm ngang. Từ VTCB kéo hai vật theo phương của trục lò xo về cùng một phía thêm đoạn 4cm và buông nhẹ không cùng lúc. Chọn t = 0 là thời điểm buông vật (1). Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1)  có biên độ dao động cực đại có thể là:

Em xem giải chi tiết rồi nhưng chỉ nói sơ qua em không hiểu gì hết, các thầy các cô giúp em giải chi tiết nha
Chuyển động tương đối vật 2 so với vật 1 chính là x = |x2-x1|  để x có biên độ lớn nhất ==> x2 và x1 phải ngược pha nhau ==> Khi buông vật 2 thì vật 2 đang ở biên dương thì vật 1 phải đến biên âm ==> T điểm buông vật 2 chính là khoảng TG vật 1 đến biên âm ==> t=T/2 + kT em thế k=0,1,2... giá trị nào cho T có ĐA thì đánh