Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: muadongkhonglanh trong 12:10:36 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15650Tiêu đề: Bài toán con lắc lò xo (giúp em với)
Gửi bởi: muadongkhonglanh trong 12:10:36 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m và vật nặng có khối lượng m=5/9 kg đang dao động điều hòa theo phương ngang có biên độ A=2cm trên mặt phẳng nhẵn.
Tại thời điểm m qua vị trí động năng = thế năng, một vật nhỏ khối lượng m1=0.5m rơi  thẳng đứng và dính vào m. Khi qua VTTCB hệ có vận tốc là:?
A. 20cm/s
B. 20 [tex]\sqrt{3}[/tex]cm/s
C. 25cm/s
D. 5 [tex]\sqrt{12}[/tex]cm/s

 [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo (giúp em với)
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:40:02 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m và vật nặng có khối lượng m=5/9 kg đang dao động điều hòa theo phương ngang có biên độ A=2cm trên mặt phẳng nhẵn.
Tại thời điểm m qua vị trí động năng = thế năng, một vật nhỏ khối lượng m1=0.5m rơi  thẳng đứng và dính vào m. Khi qua VTTCB hệ có vận tốc là:?
A. 20cm/s
B. 20 [tex]\sqrt{3}[/tex]cm/s
C. 25cm/s
D. 5 [tex]\sqrt{12}[/tex]cm/s
 [-O<
HD thôi em tự thế và tính nhe!
Tại thời điểm m qua vị trí động năng = thế năng (x = A/[tex]\sqrt{2}[/tex]; tại đây vận tốc của con lắc m là v = [tex]\omega A/\sqrt{2}[/tex]
) một vật nhỏ khối lượng m1=0.5m rơi  thẳng đứng và dính vào m, áp dụng định luật BTĐL (v/c mềm) theo phương ngang: mv = (m+m1)V'. [tex]\rightarrow[/tex] V'=....
Áp dụng công thức độc lập với con lắc mới tại vị trí va chạm:[tex]\rightarrow[/tex][tex]A'=\sqrt{\frac{A}{\sqrt{2}}+\frac{V'^{2}}{\omega '^{2}}}[/tex]
Với [tex]\omega '=\sqrt{\frac{k}{m+m_{1}}}[/tex]
Từ đây tự tính nhé( có thể lập thỉ lệ [tex]\omega[/tex] trước và sau va chạm để nhanh hơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo (giúp em với)
Gửi bởi: liked trong 10:05:34 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m và vật nặng có khối lượng m=5/9 kg đang dao động điều hòa theo phương ngang có biên độ A=2cm trên mặt phẳng nhẵn.
Tại thời điểm m qua vị trí động năng = thế năng, một vật nhỏ khối lượng m1=0.5m rơi  thẳng đứng và dính vào m. Khi qua VTTCB hệ có vận tốc là:?
A. 20cm/s
B. 20 [tex]\sqrt{3}[/tex]cm/s
C. 25cm/s
D. 5 [tex]\sqrt{12}[/tex]cm/s
 [-O<
HD thôi em tự thế và tính nhe!
Tại thời điểm m qua vị trí động năng = thế năng (x = A/[tex]\sqrt{2}[/tex]; tại đây vận tốc của con lắc m là v = [tex]\omega A/\sqrt{2}[/tex]
Kết quả cuối cùng là 20 cm/s :)
) một vật nhỏ khối lượng m1=0.5m rơi  thẳng đứng và dính vào m, áp dụng định luật BTĐL (v/c mềm) theo phương ngang: mv = (m+m1)V'. [tex]\rightarrow[/tex] V'=....
Áp dụng công thức độc lập với con lắc mới tại vị trí va chạm:[tex]\rightarrow[/tex][tex]A'=\sqrt{\frac{A}{\sqrt{2}}+\frac{V'^{2}}{\omega '^{2}}}[/tex]
Với [tex]\omega '=\sqrt{\frac{k}{m+m_{1}}}[/tex]
Từ đây tự tính nhé( có thể lập thỉ lệ [tex]\omega[/tex] trước và sau va chạm để nhanh hơn!