Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 11:53:53 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15649Tiêu đề: Môt bài con lắc đơn
Gửi bởi: tsag trong 11:53:53 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
Một con lắc đơn l=m, cách mặt đất nằm ngang là 2m. Kéo vật ra một góc 10độ rồi buông nhẹ, bỏ qua lực cản,g=10.Nếu khi qua VTCB dây bị đứt thì quả cầu chạm đất ở điểm C cách đường thẳng đứng đi qua điểm treo là bao nhiêu?
A.0,8căn7 m
B. 0,63 m
C. 0,49 m
D. 0,25 m


Tiêu đề: Trả lời: Môt bài con lắc đơn
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:22:10 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
Một con lắc đơn l=m, cách mặt đất nằm ngang là 2m. Kéo vật ra một góc 10độ rồi buông nhẹ, bỏ qua lực cản,g=10.Nếu khi qua VTCB dây bị đứt thì quả cầu chạm đất ở điểm C cách đường thẳng đứng đi qua điểm treo là bao nhiêu?
A.0,8căn7 m
B. 0,63 m
C. 0,49 m
D. 0,25 m


Khi dây đứt xem như vật nhỏ bị ném ngang với tốc độ  ban đầu bằng tốc độ cực đại khi vật qua VTCB. Dùng công thức tính tầm ném xa để tính.


Tiêu đề: Trả lời: Môt bài con lắc đơn
Gửi bởi: tsag trong 10:23:03 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Thầy  giải chi tiết dùm em, tại em không biết công thức thây ơi, em rất cám ơn thầy.