Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 11:41:49 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15648Tiêu đề: Một bài dao động cơ
Gửi bởi: tsag trong 11:41:49 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
1.Một CLLX DĐĐH theo phương thẳng đứng. Biết k=50N/m, vật nhỏ m=0,4kg, g=10m/s^2.người ta đặt nhẹ nhàng lên m một gia trọng denta m =0,2kg thì cả hai cùng dao động điều hoà với A=10cm. Khi vạt ở dưới vị trí cân bằng 6cm, áp lực của denta m lên m là
A.0,4N
B.0,5N
C.0,25N
D.1N


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:04:20 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
1.Một CLLX DĐĐH theo phương thẳng đứng. Biết k=50N/m, vật nhỏ m=0,4kg, g=10m/s^2.người ta đặt nhẹ nhàng lên m một gia trọng denta m =0,2kg thì cả hai cùng dao động điều hoà với A=10cm. Khi vạt ở dưới vị trí cân bằng 6cm, áp lực của denta m lên m là
A.0,4N
B.0,5N
C.0,25N
D.1N
VTCB chưa có [tex]\Delta m ==> \Delta Lo1 = mg/k = 0,08cm[/tex]
Thêm gia trọng ==> vị trí cân bằng mới : [tex]\Delta Lo2 = (0,4+\Delta m).g/k.[/tex]
vì đặt nhẹ ==> vận tốc ở vị trí va chạm bằng 0 ==> [tex]A = \Delta L02-\Delta L01 = 0,1 ==> \Delta m=0,5kg[/tex]
+ Khi ở dưới VTCB 6cm ==> PT lực tác dụng lên gia trọng thêm : [tex]\Delta m.g - N = -\Delta m.\omega^2.x[/tex] (chiều dương hướng xuống)==> [tex]N = \Delta m.g + \Delta m.\omega^2.x[/tex]
(em tự thế số nhé, áp lực lên m có độ lớn bằng N)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ
Gửi bởi: tsag trong 10:37:19 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2013
Thầy ơi hình như đề có cho denta m=0,2kg, em cám ơn thầy nhiều