Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhocmeo trong 11:11:43 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15646Tiêu đề: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: nhocmeo trong 11:11:43 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Cho hệ lò xo có cấu tạo như hình vẽ. Lò xo nhẹ và các lực cản không đáng kể. Biết
m1=4,0kg; m2 = 6,4 kg; k = 1600 N/m; F = 96 N; g = π2 = 10 m/s2. Ngừng tác dụng lực F
đột ngột lực nén do khối lượng m1 tác dụng lên mặt giá đỡ có giá trị nhỏ nhất là:
A.36
B.4
C.0
D.8
Nhờ mọi người giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:22:02 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Cho hệ lò xo có cấu tạo như hình vẽ. Lò xo nhẹ và các lực cản không đáng kể. Biết
m1=4,0kg; m2 = 6,4 kg; k = 1600 N/m; F = 96 N; g = π2 = 10 m/s2. Ngừng tác dụng lực F
đột ngột lực nén do khối lượng m1 tác dụng lên mặt giá đỡ có giá trị nhỏ nhất là:
A.36
B.4
C.0
D.8
Nhờ mọi người giúp đỡ!

đề nên cho rõ F buông ra khi m2 đã cân bằng
+ dưới tác dụng lực F vật 2 di chuyển xuốn làm lò xo nén 1 đoạn : [tex]k.\Delta L = mg+F ==> \Delta L=10cm[/tex]
+ khi buông tay vật 2 dao động điều hòa ==> vị trí CB vật làm lò xo biến dạng nén :[tex]\Delta Lo = mg/k = 4cm[/tex]
Vậy biên độ dao động của vật 2 là 6cm.
+Lực do m1 tác dụng lên giá đỡ nhỏ nhất thỏa khi vật 2 lên biên trên tức lò xo giãn 2cm
==> [tex]mg = N + k.\Delta L ==> N=8N[/tex]