Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 08:22:02 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15642Tiêu đề: Một câu viết CTCT cần thắc mắc
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 08:22:02 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
M = 60, có bao nhiêu CTCT biết đốt HCHC đó chỉ tạo ra CO2 và H2O

đáp án là 5

Mình viết CH3COOH, HCOOCH3, C3H7OH (2). Ai viết dùm mình 1 chất nữa = =', nghĩ hoài không ra


Tiêu đề: Trả lời: Một câu viết CTCT cần thắc mắc
Gửi bởi: superburglar trong 12:15:43 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
M = 60, có bao nhiêu CTCT biết đốt HCHC đó chỉ tạo ra CO2 và H2O

đáp án là 5

Mình viết CH3COOH, HCOOCH3, C3H7OH (2). Ai viết dùm mình 1 chất nữa = =', nghĩ hoài không ra
HO-CH2-CHO


Tiêu đề: Trả lời: Một câu viết CTCT cần thắc mắc
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 10:23:29 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Vậy theo mình chất này thì sao C2H5OCH3

đáp án 6 chứ nhĩ


Tiêu đề: Trả lời: Một câu viết CTCT cần thắc mắc
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:37:11 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Thế còn mấy chất là hidrocacbon thì sao ???