Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 07:48:36 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15641Tiêu đề: Một câu lý thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 07:48:36 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
1/Dãy nào sau đây gồm tất cả các ion gây ô nhiễm nguồn nước:
A. Cl-, NO3-, Hg2+, Cr3+, As3+             B. SO42-, Br-, Mg2+, Mn2+, H+
C. Ag+, Cd2+, K+, NO3-, HCO3-             D. CO32-, Cl-, Cu2+, Ca2+, Na+

Ai giúp mình giải thích 4 câu luôn nha


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 07:52:46 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Câu này chọn A.giải thích cũng khó vì nó là chất ô nhiễm


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 07:55:20 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Vậy bạn giải thích các ion trong A cũng đc, sao nhìn 5 cái ion đó mình chẳng biết gì cả = ='


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 07:56:54 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Vậy bạn giải thích các ion trong A cũng đc, sao nhìn 5 cái ion đó mình chẳng biết gì cả = ='
SGK NC trang 275


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 08:03:10 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
èo hèn gì không có ký ức gì hết, hóa ra bài chưa học = =' bên NC