Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 04:36:19 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15636Tiêu đề: Một câu dao động LC
Gửi bởi: tsag trong 04:36:19 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C=0,1mF, cuộn dây L=0,02H điện trở Ro=5Ω và điện trở của dây nối R=4Ω . Dùng dây nối có điện trở không đáng kể để nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E=12V điện trở trong r=1Ω với hai bản cực của tụ điện. Khi dòng điện trong mạch ổn định người ta cắt nguồn đi cho mạch dao động . Tính nhiệt lượng tỏa ra trên Ro từ lúc tắt nguồn đến khi năng lượng dao động trong mạch tắt hoàn toàn.


Tiêu đề: Trả lời: Một câu dao động LC
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:09:43 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C=0,1mF, cuộn dây L=0,02H điện trở Ro=5Ω và điện trở của dây nối R=4Ω . Dùng dây nối có điện trở không đáng kể để nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E=12V điện trở trong r=1Ω với hai bản cực của tụ điện. Khi dòng điện trong mạch ổn định người ta cắt nguồn đi cho mạch dao động . Tính nhiệt lượng tỏa ra trên Ro từ lúc tắt nguồn đến khi năng lượng dao động trong mạch tắt hoàn toàn.

Khi dòng điện trong mạch ổn định ta có : [tex]I = \frac{E}{R+R_{0}+r} = 1,2 A[/tex]

Điện áp hai đầu tụ điện lúc này :  [tex]U = E - rI = 11,8 V[/tex]

Năng lượng toàn phần của mạch dao động lúc cắt nguồn : [tex]W = \frac{1}{2}CU^{2} + \frac{1}{2}LI^{2}[/tex]

Toàn bộ năng lượng này cũng là nhiệt lượng tỏa ra trên R và R0. Lập tỉ lệ ta có :

[tex]\frac{Q_{R}}{Q_{R_{0}}} = \frac{R}{R_{0}} = \frac{4}{5}[/tex]

Vậy [tex]Q_{R_{0}} = \frac{5}{9}W[/tex]