Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 01:14:30 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15631Tiêu đề: bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: bigterboy trong 01:14:30 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
mọi người giúp em bài này với
 cho lò xo đặt thẳng trên sàn nhà nằm ngang độ cứng k=10 N/m, người ta thả rơi tự do vật m = 100g từ độ cao h=5cm so với đầu trên của lò xo. Sau khi va chạm vật dính vào lò xo và dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của vật
10cm
15cm
20cm
14,1cm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:29:13 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
mọi người giúp em bài này với
 cho lò xo đặt thẳng trên sàn nhà nằm ngang độ cứng k=10 N/m, người ta thả rơi tự do vật m = 100g từ độ cao h=5cm so với đầu trên của lò xo. Sau khi va chạm vật dính vào lò xo và dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của vật
10cm
15cm
20cm
14,1cm
Đề chưa rõ!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:52:44 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
mọi người giúp em bài này với
 cho lò xo đặt thẳng trên sàn nhà nằm ngang độ cứng k=10 N/m, người ta thả rơi tự do vật m = 100g từ độ cao h=5cm so với đầu trên của lò xo. Sau khi va chạm vật dính vào lò xo và dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của vật
10cm
15cm
20cm
14,1cm
Bài này con lắc treo thẳng đứng hướng lên.

Khi có vật, tại VTCB lò xo bị nén [tex]\Delta l_0=\frac{mg}{k}=10cm[/tex]

Lúc va chạm lò xo có chiều dài tự nhiên, nên lúc này độ lớn li độ bằng [tex]\Delta l_0=10cm[/tex]

Tốc độ khi va chạm [tex]v=\sqrt{2gh}=1m/s=100cm/s[/tex].

=> [tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=10\sqrt{2}
cm[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: liked trong 12:09:33 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
mọi người giúp em bài này với
 cho lò xo đặt thẳng trên sàn nhà nằm ngang độ cứng k=10 N/m, người ta thả rơi tự do vật m = 100g từ độ cao h=5cm so với đầu trên của lò xo. Sau khi va chạm vật dính vào lò xo và dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của vật
10cm
15cm
20cm
14,1cm
Bài này con lắc treo thẳng đứng hướng lên.

Khi có vật, tại VTCB lò xo bị nén [tex]\Delta l_0=\frac{mg}{k}=10cm[/tex]


Lúc va chạm lò xo có chiều dài tự nhiên, nên lúc này độ lớn li độ bằng [tex]\Delta l_0=10cm[/tex]

Tốc độ khi va chạm [tex]v=\sqrt{2gh}=1m/s=100cm/s[/tex].

=> [tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=10,05cm[/tex]
Kq cuối cùng là [tex]10\sqrt2 cm[/tex]
 chứ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:48:32 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
mọi người giúp em bài này với
 cho lò xo đặt thẳng trên sàn nhà nằm ngang độ cứng k=10 N/m, người ta thả rơi tự do vật m = 100g từ độ cao h=5cm so với đầu trên của lò xo. Sau khi va chạm vật dính vào lò xo và dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của vật
10cm
15cm
20cm
14,1cm
Bài này con lắc treo thẳng đứng hướng lên.

Khi có vật, tại VTCB lò xo bị nén [tex]\Delta l_0=\frac{mg}{k}=10cm[/tex]


Lúc va chạm lò xo có chiều dài tự nhiên, nên lúc này độ lớn li độ bằng [tex]\Delta l_0=10cm[/tex]

Tốc độ khi va chạm [tex]v=\sqrt{2gh}=1m/s=100cm/s[/tex].

=> [tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=10,05cm[/tex]
Kq cuối cùng là [tex]10\sqrt2 cm[/tex]
 chứ

Cảm ơn em.Thầy nhằm, đã sữa lại.