Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 01:27:18 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15614Tiêu đề: bài tập dao con lắc đơn
Gửi bởi: bigterboy trong 01:27:18 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2013
mọi người giúp giùm bài này với
 câu 1: con lắc đơn dài L = 1 m, q>0, treo trong điện trường đều, đường sức điện trường nằm ngang. Khi cân bằng dây treo hợp phương thẳng đứng goc 45. Đưa con lắc về vị trí dây treo hợp phương thẳng đứng góc 40 về phía cùng hướng điện trường rồi thả nhẹ cho vật dao động. Tính vận tốc cực đại của con lắc
32,6
1,41
28,2
30
           Câu 2: tính bài này bằng tích phân thì làm sao hả thầy

 Dòng điện i=2cos(100πt-π/2)A chạy qua điện trở R, điện lượng di chuyển qua điện trở trong khoảng thời gian 1/600s kể từ thời điểm ban đầu là:
0,853 mC
3,333 mC
0,427 mC
4,216 mCTiêu đề: Trả lời: bài tập dao con lắc đơn
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 01:41:43 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2013
mọi người giúp giùm bài này với
Câu 2: tính bài này bằng tích phân thì làm sao hả thầy

 Dòng điện i=2cos(100πt-π/2)A chạy qua điện trở R, điện lượng di chuyển qua điện trở trong khoảng thời gian 1/600s kể từ thời điểm ban đầu là:
0,853 mC
3,333 mC
0,427 mC
4,216 mC


Câu 2 bạn xem lời giải ở đây
LỜI GIẢI CÂU 2 (http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=205908)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao con lắc đơn
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:20:32 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2013
mọi người giúp giùm bài này với
 câu 1: con lắc đơn dài L = 1 m, q>0, treo trong điện trường đều, đường sức điện trường nằm ngang. Khi cân bằng dây treo hợp phương thẳng đứng goc 45. Đưa con lắc về vị trí dây treo hợp phương thẳng đứng góc 40 về phía cùng hướng điện trường rồi thả nhẹ cho vật dao động. Tính vận tốc cực đại của con lắc
32,6
1,41
28,2
30

bài này q<0 mới phù hợp, vẽ hình ra sẽ thấy vì sao.

Vị trí cân bằng mới hợp với phương thẳng đứng góc 45 độ, đưa con lắc về vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng 40 độ rồi thả nhẹ => biên độ là 5 độ và lúc này [tex]g'=\frac{g}{cos45^0}[/tex]

[tex]v_m_a_x=\sqrt{g'l\alpha _0^2}=32,8cm/s[/tex]   , nếu lấy g = 10 m/s^2.Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao con lắc đơn
Gửi bởi: liked trong 08:48:15 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2013
Đúng rồi mà thầy,q>0 thì biện độ góc mới là 5 chứ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao con lắc đơn
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:12:21 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2013
Đúng rồi mà thầy,q>0 thì biện độ góc mới là 5 chứ

Đưa về vị trí 40 độ có phải là ngược với hướng lực điện trường k? vì q>0 nên [tex]\vec{F}[/tex]  và [tex]\vec{E}[/tex] cùng chiều.

Vậy đưa thế nào để cùng chiều điện trường mà lệch 40 độ 8-x.