Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Trần Anh Tuấn trong 11:50:33 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15611Tiêu đề: Chuyển động ném xiên
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:50:33 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
Mới làm mod , chưa giúp được ai đã phải nhờ mọi người giúp đỡ
Người ta vẽ lại quỹ đạo của hòn đá được ném với vận tốc 20 m/s và với một góc 450 so với mặt đất lên một tờ giấy. Tỉ lệ vẽ là 1: 10 (gim đi 10 lần). Có một con bọ bò theo quĩ đạo được vẽ trên giấy này với vận tốc không đổi 0,02 m/s. Hãy tính gia tốc của con bọ tại điểm tưng ứng với điểm cao nhất trên quĩ đạo của hòn đá.
PS : đọc cái đề thấy ghê ghê !!!  :D :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Chuyển động ném xiên
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:52:05 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2013
Mới làm mod , chưa giúp được ai đã phải nhờ mọi người giúp đỡ
Người ta vẽ lại quỹ đạo của hòn đá được ném với vận tốc 20 m/s và với một góc 450 so với mặt đất lên một tờ giấy. Tỉ lệ vẽ là 1: 10 (gim đi 10 lần). Có một con bọ bò theo quĩ đạo được vẽ trên giấy này với vận tốc không đổi 0,02 m/s. Hãy tính gia tốc của con bọ tại điểm tưng ứng với điểm cao nhất trên quĩ đạo của hòn đá.
PS : đọc cái đề thấy ghê ghê !!!  :D :D :D :D

Phương trình quỹ đạo của vật : [tex]Y = Xtan\alpha -\frac{gX^{2}}{2V_{0}^{2}cos^{2} \alpha }[/tex]

Thay số ta có : [tex]Y = X -\frac{10X^{2}}{400}[/tex]

Phương trình quỹ đạo của con bọ : [tex]y = x -\frac{x^{2}}{4}[/tex]

Vì con bọ chuyển động với tốc độ không đổi 0,02 m/s nên gia tốc tiếp tuyến của nó luôn bằng không

Vậy gia tốc của con bọ chỉ là gia tốc pháp tuyến : [tex]a_{n} = \frac{v^{2}}{R}[/tex]

Đến đây em sử dụng kiến thức toán để tính bán kính cong của đồ thị của phương trình (1) tại đỉnh của Parabol.

Chúc em thành công !