Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 09:26:44 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15607Tiêu đề: ly thuyet song anh sang.can giup 1
Gửi bởi: yennhi10595 trong 09:26:44 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
Hai nguồn kết hợp cùng pha S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm.Hình ảnh giao thoa sẽ thay đổi như thế nào nếu ta cho hai nguồn S1,S2 dịch chuyển lại gần nhau?
A.không thay đổi
B.Các vân giao thoa sẽ tách xa nhau hơn
C.Các van giao thoa sẽ dịch chuyển lại gần nhau hơn
D.Các vân giao thoa tách xa nhau đến một giá trị nào đó thì dừng lại


Tiêu đề: Trả lời: ly thuyet song anh sang.can giup 1
Gửi bởi: traugia trong 09:38:51 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
 Theo mình khi dịch chuyển hai nguồn sáng lại gần nhau thì a giảm mà
                       [tex]i =\frac{\lambda D}{a}[/tex]

=> khoảng vân i tăng <=> các vân sẽ tách nhau xa hơn