Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: memory.nguyen trong 09:09:46 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15606Tiêu đề: Câu dao động cơ nhiều tranh cãi
Gửi bởi: memory.nguyen trong 09:09:46 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ và cho ý kiến.
Sự đong đưa của chiếc là khi có gió thổi qua là:
A. Dao động tắt dần         B.Dao động duy trì             C. Dao động cưỡng bức                 D. Dao động tuần hoàn
Theo em thì nó là dao động duy trì, nhưng xét tổng thể thì có vẻ không hợp lí cho lắm


Tiêu đề: Trả lời: Câu dao động cơ nhiều tranh cãi
Gửi bởi: moths trong 09:15:10 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
dao động tắt dần có vẻ cũng đúng mà


Tiêu đề: Trả lời: Câu dao động cơ nhiều tranh cãi
Gửi bởi: memory.nguyen trong 09:24:23 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
dao động tắt dần có vẻ cũng đúng mà
Ừm, vấn đề là thấy cái nào cũng có ý đúng, lại vừa có ý sai, nên không chắc là cái nào cả.


Tiêu đề: Trả lời: Câu dao động cơ nhiều tranh cãi
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:51:12 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
mình nghĩ là dao động cưỡng bức


Tiêu đề: Trả lời: Câu dao động cơ nhiều tranh cãi
Gửi bởi: themen_duc9x trong 10:15:18 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
Mình nghĩ là dao động cưỡng bức


Tiêu đề: Trả lời: Câu dao động cơ nhiều tranh cãi
Gửi bởi: vuthiyen1234 trong 01:51:03 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ và cho ý kiến.
Sự đong đưa của chiếc là khi có gió thổi qua là:
A. Dao động tắt dần         B.Dao động duy trì             C. Dao động cưỡng bức                 D. Dao động tuần hoàn
Theo em thì nó là dao động duy trì, nhưng xét tổng thể thì có vẻ không hợp lí cho lắm
mình nghĩ là dao động cưỡng bức vì nó chịu tác động của gió


Tiêu đề: Trả lời: Câu dao động cơ nhiều tranh cãi
Gửi bởi: cuongthich trong 08:52:36 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ và cho ý kiến.
Sự đong đưa của chiếc là khi có gió thổi qua là:
A. Dao động tắt dần         B.Dao động duy trì             C. Dao động cưỡng bức                 D. Dao động tuần hoàn
Theo em thì nó là dao động duy trì, nhưng xét tổng thể thì có vẻ không hợp lí cho lắm
theo thầy cái này không thi đâu
nói đúng nhất thì là dao động cơ là chính xác nhất (nếu đề hỏi như trên )


Tiêu đề: Trả lời: Câu dao động cơ nhiều tranh cãi
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:15:44 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ và cho ý kiến.
Sự đong đưa của chiếc là khi có gió thổi qua là:
A. Dao động tắt dần         B.Dao động duy trì             C. Dao động cưỡng bức                 D. Dao động tuần hoàn
Theo em thì nó là dao động duy trì, nhưng xét tổng thể thì có vẻ không hợp lí cho lắm

Nếu không có gió sao lá đong đưa??? => gió đẩy lá đong đưa nên là dao động cưỡng bức ( có ma sát), khi gió ngừng thổi thì lá dao động tắt dần.

Dòng màu đỏ => dao động cưỡng bức là chính xác nhất.


Tiêu đề: Trả lời: Câu dao động cơ nhiều tranh cãi
Gửi bởi: memory.nguyen trong 12:12:46 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ và cho ý kiến.
Sự đong đưa của chiếc là khi có gió thổi qua là:
A. Dao động tắt dần         B.Dao động duy trì             C. Dao động cưỡng bức                 D. Dao động tuần hoàn
Theo em thì nó là dao động duy trì, nhưng xét tổng thể thì có vẻ không hợp lí cho lắm

Nếu không có gió sao lá đong đưa??? => gió đẩy lá đong đưa nên là dao động cưỡng bức ( có ma sát), khi gió ngừng thổi thì lá dao động tắt dần.

Dòng màu đỏ => dao động cưỡng bức là chính xác nhất.
Thưa thầy, khái niệm dao động cưỡng bức là do ngoại lực tuần hoàn tác dụng. Nhưng gió đâu phải lúc nào cũng tuần hoàn ạ?
Em thắc mắc ở chỗ đó ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Câu dao động cơ nhiều tranh cãi
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:22:12 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ và cho ý kiến.
Sự đong đưa của chiếc là khi có gió thổi qua là:
A. Dao động tắt dần         B.Dao động duy trì             C. Dao động cưỡng bức                 D. Dao động tuần hoàn
Theo em thì nó là dao động duy trì, nhưng xét tổng thể thì có vẻ không hợp lí cho lắm

Nếu không có gió sao lá đong đưa??? => gió đẩy lá đong đưa nên là dao động cưỡng bức ( có ma sát), khi gió ngừng thổi thì lá dao động tắt dần.

Dòng màu đỏ => dao động cưỡng bức là chính xác nhất.
Thưa thầy, khái niệm dao động cưỡng bức là do ngoại lực tuần hoàn tác dụng. Nhưng gió đâu phải lúc nào cũng tuần hoàn ạ?
Em thắc mắc ở chỗ đó ạ.

Trong 1 giai đoạn nào đó thì đúng là dao động cưỡng bức, đó là giai đoạn người ra đề nhắm tới. Chứ trong thực tế thì lực đẩy của gió thì làm sao tuần hoàn liên tục được. Mọi thứ đều có tính tương đối thôi, trong hiện tượng vật lý thì định tính chủ quan mang tư tưởng riêng của người ra đề. Hơi triết lý xíu.hi ^-^.