Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 07:18:25 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15602Tiêu đề: Lý thuyết dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 07:18:25 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giải đáp dùm em câu hỏi:
1)Li độ đạt cực đại và cực tiểu bằng bao nhiêu? ở  Vị trí nào?
2)Vận tốc đạt cực đại và cực tiểu bằng bao nhiêu? ở  Vị trí nào?
3) Gia tốc đạtcực đại và cực tiểu bằng bao nhiêu? ở  Vị trí nào?
Xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 07:29:25 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
li độ cực đại tại vị trí biên dương và cực tiểu tại vị trí biên âm ( giá trị đại số)
vận tốc ở vị trí cân bằng: nếu đang chuyển động theo chiều dương thì giá trị đại số đạt cực đại, theo chiều âm thì giá trị đại số cực tiểu
giá tốc ở vị trí biên: nếu ở biên âm thì giá trị đại số cực đại, nếu ở biên dương thì giá trị đại số cực tiểu