Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: aaplus94 trong 11:20:13 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15593Tiêu đề: Cần giải đáp đề Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: aaplus94 trong 11:20:13 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
E lập topic các câu trong đề thi thử mong mn giải đáp!!

Câu 1: Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B dao động cùng phương trình và lan truyền với tốc độ v=1,5m/s. M là điểm trên mặt nước có sóng truyền cách A và B lần lượt 16cm và 25cm là điểm dao động với biên độ cực đại và trên MB số điểm dao độ cực đại nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần số f của cần rung là
A.40Hz
B.50
C.60
D.100

Câu 2: Có hai con lắc giống hệt nhau dao động điều hòa trên mp nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc một là A1=4cm, của con lắc hai là A2=4√3cm, cl2 dao động sớm pha hơn cl1. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc theo trục Ox là a=4cm. Khi động năng của cl1 cực đại là W thì động năng cl2 là
A. 3W/4
B. 2W/3
C. 9W/4
D. W


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải đáp đề Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:31:38 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
E lập topic các câu trong đề thi thử mong mn giải đáp!!

Câu 1: Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B dao động cùng phương trình và lan truyền với tốc độ v=1,5m/s. M là điểm trên mặt nước có sóng truyền cách A và B lần lượt 16cm và 25cm là điểm dao động với biên độ cực đại và trên MB số điểm dao độ cực đại nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần số f của cần rung là
A.40Hz
B.50
C.60
D.100
2 nguồn đồng pha ==> số cực đại tính từ dường TT đến 2 nguồn là bằng nhau. do vậy nếu M thuộc đường TT thì số cực đại MA và MB bằng nhau, Nếu dịch M về 1 phía 1 cực đại (M là cực đại thứ 1) thì phía kia nhiều hơn phía bên này 2 cực đại, với lý luận đó thì M phải thuộc đường cực đại số 3 ==> [tex]MB-MA=3\lambda ==> \lambda=3cm ==> f=50HZ[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải đáp đề Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:43:15 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
Câu 2: Có hai con lắc giống hệt nhau dao động điều hòa trên mp nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc một là A1=4cm, của con lắc hai là A2=4√3cm, cl2 dao động sớm pha hơn cl1. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc theo trục Ox là a=4cm. Khi động năng của cl1 cực đại là W thì động năng cl2 là
A. 3W/4
B. 2W/3
C. 9W/4
D. W
+ x=|x1-x2| ==> xmax = A = 4cm ==>[tex] A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1.A_2.cos(\alpha)[/tex] ([tex]\alpha [/tex] góc hợp x1 và -x2)
==> [tex]\alpha = 5\pi/6 ==> \Delta \varphi = 30 (\Delta \varphi[/tex] là độ lệch pha giữa x1 và x2)
+ Dùng vecto quay khi Wd1max ==> [tex]v1=v1max ==> v2=cos(30).v2max = \sqrt{3}v2max/2 [/tex]
[tex]==> Wd_2=3W_2/4[/tex] mặt khác [tex]W_2=1/2kA_2^2=3(1/2kA_1^2)=3W_1[/tex]
==> [tex]Wd_2=9W_1/4[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải đáp đề Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: aaplus94 trong 08:57:44 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
Câu 3 (lần 1)
Mạch điện AB gồm đoạn AM và đoạn MB. điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định [tex]u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t[/tex]
(V). điện áp ở hai đầu đoạn AM sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc [tex]30^{0}[/tex]. Đoạn MB chỉ có một tụ điện có điện dung C thay đổi được. điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng [tex]U_{AM}+U_{MB}[/tex] có giá trị lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là
A. 440V
B. 220√3V
C. 220V
D. 220√2VTiêu đề: Trả lời: Cần giải đáp đề Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:36:42 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
Câu 3 (lần 1)
Mạch điện AB gồm đoạn AM và đoạn MB. điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định [tex]u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t[/tex]
(V). điện áp ở hai đầu đoạn AM sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc [tex]30^{0}[/tex]. Đoạn MB chỉ có một tụ điện có điện dung C thay đổi được. điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng [tex]U_{AM}+U_{MB}[/tex] có giá trị lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là
A. 440V
B. 220√3V
C. 220V
D. 220√2V
link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12462.msg54261#msg54261 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12462.msg54261#msg54261)


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải đáp đề Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: anhthich274 trong 10:28:13 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Câu 2: Thầy Thạnh có vẻ làm nhầm rồi ạ. Đáp án là A và em cũng làm ra giống thế.

Mong thầy giải giúp em câu này ạ, em tính ra không giống đáp án của họ.

Câu 4: Để đo khoảng cách từ Trái Đất lên Mặt Trăng người ta dùng một tia laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52µm, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là 10^-7 (s)  và công suất của chùm laze là 100000W. Số phôtôn chứa trong mỗi xung là:
A. 2,616.10^22 hạt .   B. 2,616.10^15 hạt .   C. 2,616.10^29 hạt .   D. 5,2.10^20 hạt .
Em tính ra là 2,616.10^16 hạt ạ


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải đáp đề Phan Bội Châu 2013
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:03:44 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Câu 2: Thầy Thạnh có vẻ làm nhầm rồi ạ. Đáp án là A và em cũng làm ra giống thế.
em chỉ ra chỗ nhầm được? ĐA vẫn có thể sai chứ?