Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Wolf Fire_94 trong 08:09:11 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15582Tiêu đề: Bài tập về tán sắc ánh sáng hay @@~
Gửi bởi: Wolf Fire_94 trong 08:09:11 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Chiếu 1 chùm ánh sáng đơn sắc vuông góc với 1 tấm thủy tinh có bề dày 1cm thì cường độ chùm tia ló =0.6 tia tới , hệ số phản xạ B ( biết tỉ lệ chùm phản xạ và chùm tới như nhau ở cả 2 mặt)hệ sô hấp thụ thủy tinh k=20^m-1. Tinh B=? 

p/s: Mong thầy cô và các bạn giải giúp e ạ ! e cảm ơn :x


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về tán sắc ánh sáng hay @@~
Gửi bởi: vuthiyen1234 trong 04:06:06 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
Gọi x là hệ số phản xạ [tex]\rightarrow[/tex] hệ số truyền qua :1-x
ban đầu cường độ là [tex]I_{0}[/tex] sau khi qua mặt trước của thấu kính còn lại [tex]I_{1}[/tex] =(1-x)[tex]I_{0}[/tex] truyền qua, bị kính hấp thụ qua mặt trước [tex]I_{2}[/tex]= [tex]I_{1}[/tex] exp(kd) tương tự ta có cường độ chùm sáng phản xạ tại mặt bên thứ 2 là
[tex]I_{3}[/tex]= [tex]I_{2}[/tex](1-x)=(1-x) [tex]I_{0}[/tex]exp(kd) lại có [tex]I_{3}[/tex]=0,6 [tex]I_{0}[/tex]
ban giải chỗ còn lại nhé :)