Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 08:05:50 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15580Tiêu đề: Một câu lý thuyết thắc mắc cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 08:05:50 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Câu 50: Chọn câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản?
A. Trước khi truyền đến anten phát cần phải khuyếch đại sóng âm tần.
B. Sóng mang là sóng điện từ có biên độ lớn do máy phát dao động điện từ duy trì tạo ra.
C. Biến điệu biên độ là làm cho biên độ của sóng cao tần biến đổi với tần số bằng tần số của sóng âm.
D. Micro là dụng cụ làm tăng cường độ sóng âm.

đáp án là C ai giải thích dùm mình cái


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết thắc mắc cần giải đáp
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 09:53:37 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Câu 50: Chọn câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản?
A. Trước khi truyền đến anten phát cần phải khuyếch đại sóng âm tần.
B. Sóng mang là sóng điện từ có biên độ lớn do máy phát dao động điện từ duy trì tạo ra.
C. Biến điệu biên độ là làm cho biên độ của sóng cao tần biến đổi với tần số bằng tần số của sóng âm.
D. Micro là dụng cụ làm tăng cường độ sóng âm.

đáp án là C ai giải thích dùm mình cái
bạn nên đọc lại nguyên tắc truyền thông tin vô tuyến sẽ hiểu rõ thôi. Bởi đây là nguyên tắc truyền tải