Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 04:24:04 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15576Tiêu đề: Hai bài dao động cơ
Gửi bởi: tsag trong 04:24:04 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
1.Một CLĐ gòm quả cầu m=100g, g=10m/s^2, Kéo con lắc lệch một góc anpha0=0,1rad rồi thả nhẹ. Khi vật ở li độ bằng 1/4 biên độ thì lực kéo về có độ lớn là:
A.1N
B.0,1N
C.0,025N
D.0,05N
2.Một vật DDĐH với A=10cm.Biết trong một chu kỳ thời gian để tốc độ của vật không nhỏ hơn pi(m/s) là 1/15s. Tính f=?
A.6,48Hz
B.39,95Hz
C.6,25Hz
D.6,36Hz


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động cơ
Gửi bởi: ngochocly trong 09:28:22 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
1.
 S=So/4 => [tex]\alpha =\alpha _{0}/4[/tex]
Độ lớn: F=mgsin[tex]\alpha[/tex][tex] \approx[/tex] mg [tex]\alpha _{0}/4[/tex]
2.
Vẽ vòng tròn ra nhé.
Awcos[tex]\alpha[/tex]=Pi
4[tex]\alpha[/tex]/w=1/15
=> fcos(f.Pi/30)=5
Thay kết quả đề cho vào, chọn D.

Cách này có vẻ không hay lắm nhỉ!