Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lalala trong 11:58:37 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15571Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: lalala trong 11:58:37 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Mong mn giúp em câu này
Con lắc lò xo gồm vật m1 gắn đầu lò xo khối lượng không đáng kể, có thể trượt không ma sát trên mặt sàn nằm ngang. Người ta chồng lên m1 một vật m2. Tại thời điểm ban đầu giữ hai  vậ ở vị trí lò xo nén 2cm rồi buông nhẹ. Biết độ cứng lò xo k=100N/m; m1=m2=0,5kg và ma sát giữa hai vật là đủ lớn để chúng không trượt lên nhau trong quá trình dao động. Tính tốc độ trung bình của hệ tính từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại giữa hai vật lần thứ hai
A. 30/pi cm/s
B. 15/pi cm/s
C. 45 cm/s
D. 45/pi cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: vinci trong 10:23:45 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Lập phương trình định luật II Newton cho vật 2
[tex]\vec{F_{ms}}=m_2 \vec{a}\Rightarrow F_{ms}=m_2a=-m_2 \omega ^2x[/tex]
[tex]\Rightarrow f_{ms} max=m_2\omega ^2A=\frac{1}{2}F_{dh}max[/tex]
Vậy từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại giữa hai vật lần thứ hai, vật thực hiện trong thời gian là [tex]\frac{1}{3}T=\frac{\pi }{15}[/tex], đi được quãng đường là [tex]3cm[/tex]

Tốc độ trung bình của vật là [tex]\frac{45}{\pi }cm/s[/tex] (đáp án D)