Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 10:40:24 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15566Tiêu đề: Dao động cơ, điện xoay chiều, LTAS khó
Gửi bởi: hochoidr trong 10:40:24 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng  m = 1kg. Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m0 = 500g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?
A. Giảm 0,375J   B. Tăng 0,125J   C. Giảm 0,25J   D. Tăng 0,25J


Câu 2: Khi tăng điện áp của ống Rơnghen từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X thay đổi 1,9 lần. Vận tốc ban đầu cực đại của electron thoát ra từ catot bằng: (đáp án là căn bậc 2 của(2eU/9m))


Câu 3: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau: x1 = căn3cos(4t + phi1) cm, x2 = 2cos(4t + phi2) cm (t tính bằng giây ) với 0=<phi1-phi2<=pi. Biết phương trình dao động tổng hợp x = cos(4t + pi/6) cm. Hãy xác định phi1. (Đáp án 2pi/3)


Câu 4: Một nguồn sáng có công suất P = 2W, phát ra ánh sáng có bước sóng λ = 0,597µm tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong 1s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là
A. 470 km   B. 27 km   C. 274 km   D. 6 kmCâu 5: AM chứa R, MN chứa cuộn dây, NB chứa tụ điện. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được. Khi tần số f = f1 thì hệ số công suất trên đoạn AN là k1 = 0,6, Hệ số công suất trên toàn mạch là k = 0,8. Khi f = f2 = 100Hz thì công suất trên toàn mạch cực đại. Tìm f1 ?   

A. 80Hz   B. 50Hz   C. 60Hz   D. 70Hz

(Xin lỗi thầy cô và các bạn em không gõ được latex)
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡTiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, điện xoay chiều, LTAS khó
Gửi bởi: judares trong 12:57:44 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Câu 1: khi lò xo chỉ có m, tại VTCB O lò xo dãn: [tex]\Delta l_{0}=\frac{mg}{k}=10cm[/tex]

  [tex]\Rightarrow A=10cm[/tex]

khi lò xo gồm m+m0, tại VTCB O', lò xo dãn: [tex]\Delta l_{0}'=\frac{(m+m_{0})g}{k}=15cm[/tex]


O' nằm dưới O và cách O : 15-10 = 5 cm.

khi vật m ở biên dưới thì cách O' 10-5 = 5 cm. Gắn thêm m0 mà không truyền vận tốc thì biên của hệ vật là A' = 5 cm

=> cơ năng giảm: [tex]\Delta W=\frac{1}{2}k(A^{2}-A'^{2})=0.375J[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, điện xoay chiều, LTAS khó
Gửi bởi: judares trong 01:08:15 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Câu 3:
Dễ thấy x1 vuông pha với x => [tex]\varphi 1=\frac{\pi}{6}\pm \frac{\pi}{2}[/tex]
Mà [tex]0\leq \varphi 1-\varphi 2\leq \pi[/tex] nên [tex]\varphi 1>\frac{\pi}{6}[/tex] và [tex]\varphi 2<\frac{\pi}{6}[/tex]

ta chọn [tex]\varphi 1=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}=\frac{2\pi}{3}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, điện xoay chiều, LTAS khó
Gửi bởi: vuthiyen1234 trong 04:39:48 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Câu 2:
|e|U=0,5m[tex]v^{2}[/tex]-[tex]_W{đo}[/tex]=hc/[tex]_\lambda {x}[/tex]
-[tex]_W{đo}[/tex]
|e|2U=hc/[tex]\lambda^{'}[/tex] -Wđo
giải hệ trên ta được đáp án
Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, điện xoay chiều, LTAS khó
Gửi bởi: timtoi trong 08:33:53 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013

Câu 4: Một nguồn sáng có công suất P = 2W, phát ra ánh sáng có bước sóng λ = 0,597µm tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong 1s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là
A. 470 km   B. 27 km   C. 274 km   D. 6 km

(Xin lỗi thầy cô và các bạn em không gõ được latex)
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Câu 4: N = Pλ/hc =6,0075.10^18
N/4piR^2 = 4n/pi.d^2 => R = 274km


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ, điện xoay chiều, LTAS khó
Gửi bởi: SPDM trong 06:17:07 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2014
Câu 5 dùng giản đồ tính được Wo/w1 = 5/4 => đáp án là 80Hz