Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: httt195 trong 10:31:46 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15564Tiêu đề: hóa vô cơ
Gửi bởi: httt195 trong 10:31:46 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
cho Fe tác dụng vừa đủ với dd[tex]H_{2}SO_{4}[/tex] đặc, nóng thu được khí A và 8,28g muối. Tính khối lượng Fe phản ứng biết số mol Fe = 37,5% số mol [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] đã dùng.
Biết Fe có khả năng [tex]Fe + Fe_{2}(SO_{4})_{3} \rightarrow FeSO_{4}[/tex]
thầy cô và các anh chị giúp em với,em cảm ơn nhiềuuuuuuuuuu


Tiêu đề: Trả lời: hóa vô cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:09:08 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
     2Fe + 6H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
bđ: a        (100/37,5 )*a
 pu: 8/9* a    (100/37,5) *a    4/9 *a
   kt: a/9                             4/9 *a
          Fe + Fe2(SO4)3  --> 3FeSO4
          a/9        4/9* a
          a/9         a/9
                    3/9 * a
khối lượng muối
7/9 * a * 400 = 8,28  => a =
                              => m =