Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 10:08:15 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15562Tiêu đề: Lý thuyết sóng âm
Gửi bởi: ngochocly trong 10:08:15 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
Mọi người giải thích giúp câu A và B nhé! Em cám ơn!
 Điều nào sau đây là sai khi nói về những đặc trưng sinh lí của sóng âm ?
A. Trong cùng một môi trường cường độ âm càng lớn thì sóng âm truyền đi được càng xa
B. Độ to của âm tỉ lệ thuận với mức cường độ âm. 
C. Độ cao của âm tăng khi tần số dao động của nguồn âm tăng
D. Âm sắc của âm phụ thuộc các đặc tính vật lý của âm như biên độ, tần số và các thành phần cấu tạo của âm


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng âm
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:18:37 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
câu A: cường độ âm càng giảm khi khoảng cách tới nguồn âm càng xa, vậy cường độ âm càng lớn thì ở càng xa vẫn nghe được
câu B: cường độ âm càng lớn nghe càng to nhưng nó ko tỉ lệ với độ to ( trong sgk vật lý có ghi rõ điều này)


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng âm
Gửi bởi: EL_DHVD trong 10:22:47 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
[tex]r = \sqrt{\frac{P}{4\Pi . I }} = \sqrt{\frac{P}{4\Pi }} .\frac{1}{\sqrt{I}}[/tex]
=> I càng lớn , căn bậc 2 càng lớn => 1/I càng bé => r càng lớn


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng âm
Gửi bởi: ngochocly trong 10:37:46 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
[tex]r = \sqrt{\frac{P}{4\Pi . I }} = \sqrt{\frac{P}{4\Pi }} .\frac{1}{\sqrt{I}}[/tex]
=> I càng lớn , căn bậc 2 càng lớn => 1/I càng bé => r càng lớn
Theo công thức này thì I càng lớn => r càng bé chứ nhỉ?
Mà I ở đây là cường độ âm tại một điểm cách nguồn nên theo mình thì IU nói hợp lý hơn! Hì..
câu A: cường độ âm càng giảm khi khoảng cách tới nguồn âm càng xa, vậy cường độ âm càng lớn thì ở càng xa vẫn nghe được
câu B: cường độ âm càng lớn nghe càng to nhưng nó ko tỉ lệ với độ to ( trong sgk vật lý có ghi rõ điều này)
Mà mình thấy I=P/S thì đúng là càng xa nguồn I càng bé nhưng theo ở đây thì công suất nguồn càng lớn mới nghe càng xa chứ nhỉ!
Mình nói có sai gì không?


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng âm
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:46:57 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
mình nghĩ ý người ra đề là xét 2 hay nhiều cường độ âm của 2 hay nhiều truyền nguồn đến 1 điểm trong không gian thì nguồn nào có cường độ âm lơn hơn thì nó có khả năng truyền đi  mà ta vẫn có thể nghe được là xa hơn
nếu hỏi công suất nguồn thì dùng biểu thức chứng minh thấy logic và dễ hiểu hơn


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng âm
Gửi bởi: ngochocly trong 10:54:56 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
mình nghĩ ý người ra đề là xét 2 hay nhiều cường độ âm của 2 hay nhiều truyền nguồn đến 1 điểm trong không gian thì nguồn nào có cường độ âm lơn hơn thì nó có khả năng truyền đi  mà ta vẫn có thể nghe được là xa hơn
nếu hỏi công suất nguồn thì dùng biểu thức chứng minh thấy logic và dễ hiểu hơn
uh, biết thế nhưng vì giải thích thế này mình thấy có vẻ áp đặt một tí!  :D
Thank mấy bạn nha!