Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 09:10:10 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15561Tiêu đề: Một số câu khó mạch LC
Gửi bởi: tsag trong 09:10:10 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp, em rất cám ơn
1 Mạch dao động gồm 1 cuộn dây thuần cảm và 2 tụ điện nối tiếp C1=C2=3.10^-6F. u trên tụ C1 và i trên cuộn dây ở hai thời điểm t1,t2 là: căn3V, 1,5mA và căn2V ,1,5căn2mA.Tính L
2 Nếu đặt u=100coswt vào hai đầu cuộn thuần cảm L thì biên độ dòng điện tức thời là 0,4A, nếu mắc vào hai đầu tụ điện thì biên độ dòng điện tức thời là 2,5A. Mắc L và C thành mạch dao động LC.Nếu điện áp cực đại hai đầu tụ 0,1 V thì dòng điện cưc đại qua mạch là
A.5A
B1mA
C10A
D15A


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó mạch LC
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:17:33 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp, em rất cám ơn
1 Mạch dao động gồm 1 cuộn dây thuần cảm và 2 tụ điện nối tiếp C1=C2=3.10^-6F. u trên tụ C1 và i trên cuộn dây ở hai thời điểm t1,t2 là: căn3V, 1,5mA và căn2V ,1,5căn2mA.Tính L


Sử dụng hệ thức : [tex]U_{0}^{2} = u_{1}^{2} + \frac{L.i_{1}^{2}}{C}= u_{2}^{2} + \frac{L.i_{2}^{2}}{C}[/tex]

Ta suy ra [tex]\frac{C[ u_{1}^{2} - u_{2}^{2}]}{i_{1}^{2} - i_{2}^{2}} = L[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó mạch LC
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:29:14 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp, em rất cám ơn
2 Nếu đặt u=100coswt vào hai đầu cuộn thuần cảm L thì biên độ dòng điện tức thời là 0,4A, nếu mắc vào hai đầu tụ điện thì biên độ dòng điện tức thời là 2,5A. Mắc L và C thành mạch dao động LC.Nếu điện áp cực đại hai đầu tụ 0,1 V thì dòng điện cưc đại qua mạch là
A.5A
B1mA
C10A
D15A

Khi mắc L và C vào điện áp u=100coswt  , ta có : [tex]L \omega = \frac{100}{I_{01}}[/tex] và [tex]\frac{1}{C \omega } = \frac{100}{I_{02}}[/tex]

[tex]\frac{I_{01} I_{02}}{100^{2}} = \frac{C}{L}[/tex]

Khi mắc chúng thành mạch dao động : [tex]I_{0} = C.U_{0} \omega ' = U_{0}\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{U_{0}}{100}\sqrt{I_{01} I_{02}}[/tex] = 1mA

Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó mạch LC
Gửi bởi: tsag trong 03:42:56 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2013
Thầy QD cho em hỏi C là C1 hay C2 hay Cb, em cám ơn thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó mạch LC
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:38:30 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2013
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp, em rất cám ơn
1 Mạch dao động gồm 1 cuộn dây thuần cảm và 2 tụ điện nối tiếp C1=C2=3.10^-6F. u trên tụ C1 và i trên cuộn dây ở hai thời điểm t1,t2 là: căn3V, 1,5mA và căn2V ,1,5căn2mA.Tính L


Chỉnh lại lời giải như sau : C là [tex]C_{b} = C_{1} /2[/tex]

Sử dụng hệ thức : [tex]U_{0}^{2} = u'_{1}^{2} + \frac{L.i_{1}^{2}}{C}= u'_{2}^{2} + \frac{L.i_{2}^{2}}{C}[/tex]

Ta suy ra [tex]\frac{C[ u'_{1}^{2} - u'_{2}^{2}]}{i_{2}^{2} - i_{1}^{2}} = L[/tex]

Trong đó : [tex]u'_{1} = 2u_{1}[/tex]  và [tex]u'_{2} = 2u_{2}[/tex]  ( vì C1 = C2 )