Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamnhan24994 trong 08:40:07 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15559Tiêu đề: Bài điện khó
Gửi bởi: phamnhan24994 trong 08:40:07 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
Mắc nối tiếp bình điện phân đựng dung dịch H2SO4 với các điện cực là Pt với một điốt bán dẫn rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=31,4cos(314t+π/2), coi điốt lí tưởng, bình điện phân như điện trở thuần có R=10Ω. Tính thể tích khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn giải phóng ở điện cực trong thời gian 32 phút 10 giây?Tiêu đề: Trả lời: Bài điện khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:22:37 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
Bài đăng sai quy định. Đề nghị tác giả xem QUY ĐỊNH CẦN THIẾT bên trên.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện khó
Gửi bởi: nhocmeo trong 09:25:57 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
[tex]i=\frac{u}{r}=3,14cos(314t+\frac{\pi }{2})[/tex]
trong 1 chu kì thì diot chỉ dẫn nửa chu kì:
điện lượng chạy qua điot trong 1/2 chu kì
q[tex]=\int idt[/tex] (từ 0->T/2) =-0,02
32 phút 10s =96500T
vậy trong 96500 chu kì, điện lượng chạy qua:
[tex]\Delta q=[/tex]=96500q
[tex]m_{H2}=\frac{A\Delta q}{n96500}=0,02->V_{H2}=0,224[/tex] l
mình nhớ sơ cách làm thôi, bạn xem hợp lí không