Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TEST IQ => Tác giả chủ đề:: EL_DHVD trong 12:22:10 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15540Tiêu đề: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 12:22:10 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
Thử Điền số thích hợp , mọi người ơi :  ~O) ~O) ~O)

(http://nw6.upanh.com/b1.s38.d2/67a47547d897e01fe548f1f9bf2b989a_55017166.11018367369313379927910296219n.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rvf9v9abfv)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 07:20:32 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013

(http://nw7.upanh.com/b4.s37.d2/2d586bab779d547a94139af75a219080_55169747.376153454101058011599188262348n.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rtc7uccccx)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: AmiAiko trong 07:53:29 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Thử Điền số thích hợp , mọi người ơi :  ~O) ~O) ~O)

(http://nw6.upanh.com/b1.s38.d2/67a47547d897e01fe548f1f9bf2b989a_55017166.11018367369313379927910296219n.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rvf9v9abfv)

D. 179 :D
Số sau = số trướcx2 + (1,3,5,7...)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: AmiAiko trong 08:00:11 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013

(http://nw7.upanh.com/b4.s37.d2/2d586bab779d547a94139af75a219080_55169747.376153454101058011599188262348n.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rtc7uccccx)
80 :D


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 08:09:11 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Thử Điền số thích hợp , mọi người ơi :  ~O) ~O) ~O)

(http://nw6.upanh.com/b1.s38.d2/67a47547d897e01fe548f1f9bf2b989a_55017166.11018367369313379927910296219n.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rvf9v9abfv)

D. 179 :D
Số sau = số trướcx2 + (1,3,5,7...)

 ~O) ~O) ~O) Đúng rồi !


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:12:14 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

(http://nw7.upanh.com/b4.s37.d2/2d586bab779d547a94139af75a219080_55169747.376153454101058011599188262348n.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rtc7uccccx)
80 :D

Đúng rồi  ~O) ~O) ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:15:42 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013

(http://nw0.upanh.com/b3.s38.d1/4eae8afc469b0958c33783ee30167287_55473310.9346245458162321234691375345451n.png) (http://upanh.com/view/?id=9ric6jezflg)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:18:37 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2013
(http://nw5.upanh.com/b2.s36.d2/c49b908996f82ca216f7b33e7784789e_55473365.2953665456791221371801643003717n.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9ri81j8zakt)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 12:14:38 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
(http://nw5.upanh.com/b2.s36.d2/c49b908996f82ca216f7b33e7784789e_55473365.2953665456791221371801643003717n.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9ri81j8zakt)
11 + 11 = 4 vì ( 1+1) x (1+1) =4
  12 + 12 = 9 vì ( 1+2) x (1+2) =9
vi thế 13 +13 =16 do (1+3) x (1+3) =16


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: Athena98 trong 07:48:49 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

(http://nw0.upanh.com/b3.s38.d1/4eae8afc469b0958c33783ee30167287_55473310.9346245458162321234691375345451n.png) (http://upanh.com/view/?id=9ric6jezflg)


 2 = 5

5 =2

=))


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 07:59:50 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

(http://nw0.upanh.com/b3.s38.d1/4eae8afc469b0958c33783ee30167287_55473310.9346245458162321234691375345451n.png) (http://upanh.com/view/?id=9ric6jezflg)


 2 = 5

5 =2

=))Cũng hợp lý quá nhỉ  ~O) ~O) ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: Athena98 trong 08:21:26 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013

(http://nw0.upanh.com/b3.s38.d1/4eae8afc469b0958c33783ee30167287_55473310.9346245458162321234691375345451n.png) (http://upanh.com/view/?id=9ric6jezflg)


 2 = 5

5 =2

=))Cũng hợp lý quá nhỉ  ~O) ~O) ~O)

đùa chứ phải quy luật này ko ạ?

2x2 +1 =5
3x3 + 1 =10
4x4 + 1 = 17
5x5 +1 = 26

:)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 05:47:45 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013

(http://nw0.upanh.com/b3.s38.d1/4eae8afc469b0958c33783ee30167287_55473310.9346245458162321234691375345451n.png) (http://upanh.com/view/?id=9ric6jezflg)


 2 = 5

5 =2

=))Cũng hợp lý quá nhỉ  ~O) ~O) ~O)

đùa chứ phải quy luật này ko ạ?

2x2 +1 =5
3x3 + 1 =10
4x4 + 1 = 17
5x5 +1 = 26

:)

Đúng rồi bạn  ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 05:50:15 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Chất lượng hơi dỏm chút  :D
(http://nx5.upanh.com/b1.s38.d3/f271a6b516a6a52f0b8b5fb796a5862e_56107075.img0664.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brr9dbel6nc)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 05:53:28 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
 :D :D :D
(http://nx3.upanh.com/b5.s38.d1/6731ed0acc47fca32b6e573768998540_56107113.img0663.jpg) (http://upanh.com/view/?id=crr0cb7lbds)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:20:11 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Chất lượng hơi dỏm chút  :D
(http://nx5.upanh.com/b1.s38.d3/f271a6b516a6a52f0b8b5fb796a5862e_56107075.img0664.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brr9dbel6nc)

E
các hình di chuyển từ phải sang trái
khi bị chuyển xuống cuối thì đổi màu


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:57:52 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Nhìn cái hình mà hoa cả mắt lấy gì làm? Hình ảnh kém chất lượng quá tác giả.


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:37:06 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Chất lượng hơi dỏm chút  :D
(http://nx5.upanh.com/b1.s38.d3/f271a6b516a6a52f0b8b5fb796a5862e_56107075.img0664.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brr9dbel6nc)

E
các hình di chuyển từ phải sang trái
khi bị chuyển xuống cuối thì đổi màu

Đúng rồi bạn . ~O) .  Lúc đầu chưa nhìn ra nên t đánh hình vuông màu đen .


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:42:50 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Nhìn cái hình mà hoa cả mắt lấy gì làm? Hình ảnh kém chất lượng quá tác giả.

Mấy hình trước em lấy hình trực tiếp còn lần này em chụp lại bằng điện thoại nên nó mờ thầy ạ  :D .


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:43:01 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
:D :D :D
(http://nx3.upanh.com/b5.s38.d1/6731ed0acc47fca32b6e573768998540_56107113.img0663.jpg) (http://upanh.com/view/?id=crr0cb7lbds)

đáp án B
xét đoạn thẳng lấy cái chung của hình 1 và hình 2 ( dòng 3 k có điểm chung)
xét mũi tên lấy cái riêng của hình 1 và hình 2 ( dòng 3 k có cái riêng)Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:53:14 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
:D :D :D
(http://nx3.upanh.com/b5.s38.d1/6731ed0acc47fca32b6e573768998540_56107113.img0663.jpg) (http://upanh.com/view/?id=crr0cb7lbds)

đáp án B
xét đoạn thẳng lấy cái chung của hình 1 và hình 2 ( dòng 3 k có điểm chung)
xét mũi tên lấy cái riêng của hình 1 và hình 2 ( dòng 3 k có cái riêng)
Giải đúng rồi bạn , Thanks nhé


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 07:56:34 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Điền số vào tam giác trên nhé :

(http://nx5.upanh.com/b5.s38.d1/413c46a19205d6102b24863000609d14_56167905.img0018.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rr7ckeacvd)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 07:59:56 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Chọn hình khác với hình còn lại :  :D(http://nx9.upanh.com/b1.s36.d2/982f607ae5931cc1f66b89619a80a857_56167939.img0019.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brreak9a0uh)


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:46:54 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Điền số vào tam giác trên nhé :

(http://nx5.upanh.com/b5.s38.d1/413c46a19205d6102b24863000609d14_56167905.img0018.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rr7ckeacvd)
103


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:54:33 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Chọn hình khác với hình còn lại :  :D(http://nx9.upanh.com/b1.s36.d2/982f607ae5931cc1f66b89619a80a857_56167939.img0019.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brreak9a0uh)

hình tròn đen liên kết với 3 hình tròn trắng
khác là C


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 01:19:22 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Tiếp nào


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:29:02 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
7-3 = 4
7+ 3 = 10
đáp án là 410
 :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Điền số thích hợp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 04:02:50 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2013
Chọn hình khác với hình còn lại :  :D(http://nx9.upanh.com/b1.s36.d2/982f607ae5931cc1f66b89619a80a857_56167939.img0019.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brreak9a0uh)

hình tròn đen liên kết với 3 hình tròn trắng
khác là C

Chuẩn rồi Bad !