Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:57:26 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15535Tiêu đề: vật lí hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:57:26 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
năng lượng cần thiết để phân chia hạt C 6_12 thành 3 hạt [tex]\alpha[/tex] cho [tex]m_{c}[/tex]= 12,000u [tex]m_{\alpha}= 4,0015u, m_{p}= 1,0087u[/tex]
bước sóng ngắng nhất của tia gamma để phản ứng xảy ra là?

 


Tiêu đề: Trả lời: vật lí hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:41:46 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
năng lượng cần thiết để phân chia hạt C 6_12 thành 3 hạt [tex]\alpha[/tex] cho [tex]m_{c}[/tex]= 12,000u [tex]m_{\alpha}= 4,0015u, m_{p}= 1,0087u[/tex]
bước sóng ngắng nhất của tia gamma để phản ứng xảy ra là?

 
em xem : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9983.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9983.0)