Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 04:19:04 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15529Tiêu đề: bài điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 04:19:04 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số không đổi vào 2 đầu A và B của 1 đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện . Các giá trị R,L,C hữu hạn và khác không. Với C=C1 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác 0 khi thay đổi R của biến trở. Với C= 0,5C1 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 04:27:09 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
UR không đổi nên xảy ra cộng hưởng
Khi C=0,5C1 thì Zc tăng 2 lần.bạn vẽ đồ thị thấy tam giác cân==>ULR=U=200


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 04:29:25 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
UR khi xảy ra cộng hưởng là 200V thôi chứ khi C=0,5C1 thì chắc gì là 200V ???


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 04:32:31 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
đã hiểu, cảm ơn bạn :D :D :D :D