Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: msn trong 02:56:39 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15526Tiêu đề: thắc mắc sóng cơ
Gửi bởi: msn trong 02:56:39 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
Đề thi thử chuyên Nguyễn Huệ lần 3
Câu 48:    Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi dài. Nguồn sóng dao động với phương trình x0 = 4cos40πt (mm). Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Tốc độ truyền sóng trên dây là 60cm/s. Tại thời điểm t1 li độ của điểm O là 2√3 mm và đang giảm. Li độ điểm M trên dây, cách O 30,5 cm ở thời điểm t1 là
A. 2√3 mm.      B. - 2√3 mm.      C. 2 mm.      D. 4mm.
Các thầy đưa ra đáp án B, mà em giải được A. Mong mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:12:55 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
lệch pha nhau 60 độ
vẽ hình
đáp án A