Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 02:28:41 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15525Tiêu đề: bài tập nhận biết cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:28:41 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
cho các dung dịch mất nhãn gồm Na2S, Na2SO3, Na2SO4, NaCl thuốc thử dùng để nhận biết chúng lần lượt là??
A. dd BaCl2, dd HCl , dd CuCl2
B. dd AgNO3
C dd BaCl2, dd AgNO3
D dd Pb(NO3)2, dd BaCl2
giải thích giùm luôn nha


Tiêu đề: Trả lời: bài tập nhận biết cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:41:41 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
Tui chọn A
Cho BaCl2 vào có Na2SO3, Na2SO4 tạo kết tủa trắng, 2 cái còn lại không phản ứng
Cho HCl vào Na2S có khí mùi trứng thối bay lên, Na2SO3 xuất hiện khí không màu
Tui nghĩ thế là đủ nhận biết rồi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập nhận biết cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:46:38 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
đáp án là C cơ
( đầu tiên t cũng chọn A)