Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuthiyen1234 trong 11:56:56 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15524Tiêu đề: bài tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: vuthiyen1234 trong 11:56:56 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
câu 1:có một lượng ban đầu mo=200g chất phóng xạ I131 và 1 con lắc đơn bắt đầu dao động điều hòa với chu kỳ T=2s biên độ góc [tex]\alpha o[/tex]=0.1 rad . biết rằng khi dây treo con lắc quét được góc =276480 thì lượng chất phóng xạ chỉ còn lại 1/4 ban đầu . độ phóng xạ ban đầu của nó bằng:
A. 4,12.[tex]10^{19}[/tex] bq
B. 2,3.[tex]10^{7}[/tex] Ci
c. 9,22.[tex]10^{18}[/tex] bq
D. 2,49.[tex]10^{7}[/tex] Ci


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: vinci trong 01:36:22 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
Gọi To là chu kì bán rã của chất phóng xạ, vì sau khoảng thời gian nói trên, lượng chất phóng xạ giảm còn một 1/4 nên
[tex]2^{-t/T_0}=\frac{1}{4}\Rightarrow T_0=\frac{t}{2}=\frac{\varphi T}{2.4\alpha _0}[/tex] có [tex]\varphi =276480 rad[/tex] {đề bài cho}
Độ phóng xạ ban đầu của chất phóng xạ là:
[tex]H_0=N_0.\lambda =\frac{m}{M}.N_A.\frac{ln2}{T_0}[/tex]
Thay số vào mình ra đáp án D (sau khi đã đổi đơn vị)