Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: memory.nguyen trong 10:19:25 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15521Tiêu đề: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: memory.nguyen trong 10:19:25 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
một hệ gồm m1=m2=1000g dính vào nhau và cùng được treo vào lò xo có độ cứng k=100 N/m, trong đó m1 gắn chặt vào lò xo còn m2 dính vào dưới m1. Từ vị trí cân bằng của hệ, người ta nâng hệ vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho hệ dao động điều hòa. Đúng lúc hệ vật qua vị trí có động năng bằng thế năng và ở dưới vị trí cân bằng của hệ thì m2 tách ra khỏi m1.hỏi sau đó biên độ dao động của m1 là bao nhiêu? Cho g=[tex]\pi ^{2}[/tex]= 10 m/s^2
A. 20cm          B. 14,14cm              C.24,14cm              D.26,13cm


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:40:08 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
một hệ gồm m1=m2=1000g dính vào nhau và cùng được treo vào lò xo có độ cứng k=100 N/m, trong đó m1 gắn chặt vào lò xo còn m2 dính vào dưới m1. Từ vị trí cân bằng của hệ, người ta nâng hệ vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho hệ dao động điều hòa. Đúng lúc hệ vật qua vị trí có động năng bằng thế năng và ở dưới vị trí cân bằng của hệ thì m2 tách ra khỏi m1.hỏi sau đó biên độ dao động của m1 là bao nhiêu? Cho g=[tex]\pi ^{2}[/tex]= 10 m/s^2
A. 20cm          B. 14,14cm              C.24,14cm              D.26,13cm
Trước khi tách :
vị trí cân bằng lúc đầu : [tex]\Delta Lo = (m1+m2)g/k = 20cm = A[/tex]
Vị trí Wd=Wt so với VTCB  ==> [tex]x = A/\sqrt{2}= 10\sqrt{2} ;  v = Aw/\sqrt{2} = 100cm/s[/tex]
Sau khi tách
vị trí cân bằng lúc sau : [tex]\Delta Lo' = (m1)g/k = 10cm[/tex]
Vị trí bong ra so với VTCB mới : [tex]x' = x + |\Delta Lo' - \Delta Lo|= 10+10\sqrt{2} ; v' = v = 100cm/s[/tex]
==> [tex]A' = \sqrt{x'^2+v'^2/w'^2} = 26,13cm[/tex]