Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:07:04 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15520Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 10:07:04 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp hộ em mấy bài toán này ạ
Câu 23 một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha là 127V và tần số f=50Hz . Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc tam giác ,mỗi tải có điện trở thuần 100[tex]\Omega[/tex] và cuộn dây có độ tự cảm [tex]\frac{1}{\pi }[/tex]H  .Cường độ dòng điện đi qua các tải và công suất do mỗi tải tiêu thụ là bao nhiêu
Câu 24 mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do.Tại thời điểm t,một bản tụ điện mang điện tích âm có độ lớn cực đại,sao khoảng thời gian ngắn nhất [tex]\Delta t[/tex]thì điện tích trên tụ này tích điện dương có độ lớn bằng một nữa giá trị cực đại.Chi kì dao động riêng của mạch này là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: hocsinhIU trong 04:23:49 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
câu 24:
điện tích trên bản tụ dao động điều hòa
vẽ giản đồ vecto tại thời điểm ban đầu vecto ở vị trí biên âm
sau thời gian delta T thì nó ở vị trí 1/2 biên độ và có giá trị dương => quay được góc 2pi/3
=> chu kì T= [tex]3\Delta t[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: kientri88 trong 11:04:24 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
23. Ud=127[tex]\sqrt{3}[/tex]
   ZL=100
   Z= 100[tex]\sqrt{2}[/tex]
 Mỗi tải :  I = [tex]\frac{U_{d}}{Z}[/tex]= 0,66A
                P = RI2=43,6 W


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 08:46:11 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
bạn ơi,sao giải kiểu gì không có đáp án cơ
I=1.56A,P=242W


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 08:04:11 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
sao không có ai giúp vậy ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 09:14:50 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp hộ em mấy bài toán này ạ
Câu 23 một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha là 127V và tần số f=50Hz . Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc tam giác ,mỗi tải có điện trở thuần 100[tex]\Omega[/tex] và cuộn dây có độ tự cảm [tex]\frac{1}{\pi }[/tex]H  .Cường độ dòng điện đi qua các tải và công suất do mỗi tải tiêu thụ là bao nhiêu
Zl=100
[tex]Z=100\sqrt{2}\Omega[/tex]
Do nguồn mắc hình sao
[tex]Ud=\sqrt{3}Upn[/tex]
tải mắc hình tam giác nên
Upt=Ud
[tex]\rightarrow Upt=\sqrt{3}Upn=127\sqrt{3}\rightarrow I=\frac{127\sqrt{3}}{100\sqrt{2}}=1,56A[/tex]
công suất tiêu thụ của tải là
[tex]P=I^{2}R=1,56^{2}.100=242W[/tex]