Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:53:39 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15514Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 11:53:39 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp em mấy bài này ạ
Câu 35 một mạch dao động điện từ LC lí tưởng có C=5000nF và L=5mH.điện áp cực đại trên tụ điện U0=4V.Lấy [tex]\pi[/tex]2
 = 10.trong khoảng thời gian [tex]\Delta t[/tex]=10-3/6 (s) lượng điện tích chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn nhiều nhất là bao nhiêu
Câu 39  một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 2:3. Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ là mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R=60 [tex]\Omega[/tex],tụ điện có điện dung C =[tex]\frac{10-3}{12\pi \sqrt{3}}[/tex] F. Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng L=[tex]\frac{0,6\sqrt{3}}{\pi }[/tex]H,cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V và tần số 50Hz. Công suất tỏa nhiệt trên tải tiêu thụ là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 12:18:23 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp em mấy bài này ạ
Câu 35 một mạch dao động điện từ LC lí tưởng có C=5000nF và L=5mH.điện áp cực đại trên tụ điện U0=4V.Lấy [tex]\pi[/tex]2
 = 10.trong khoảng thời gian [tex]\Delta t[/tex]=10-3/6 (s) lượng điện tích chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn nhiều nhất là bao nhiêu
Câu 39  một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 2:3. Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ là mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R=60 [tex]\Omega[/tex],tụ điện có điện dung C =[tex]\frac{10-3}{12\pi \sqrt{3}}[/tex] F. Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng L=[tex]\frac{0,6\sqrt{3}}{\pi }[/tex]H,cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V và tần số 50Hz. Công suất tỏa nhiệt trên tải tiêu thụ là bao nhiêu

Bài 1 : điện lượng qua tiết diện thẳng trong t=T/6. Muốn nhiều nhất thì gần giống như quãng đường lớn nhất trong T/6 . -
điện lượng dịch chuyển là : Qo/2*2= Qo
Bài 2 mình ko rõ C lắm nhưng làm thì U sơ cấp-> u thứ cấp =180V  Cho vào mạch RLC thì tính Z rồi P = I^2 R


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 09:05:31 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp em mấy bài này ạ
Câu 35 một mạch dao động điện từ LC lí tưởng có C=5000nF và L=5mH.điện áp cực đại trên tụ điện U0=4V.Lấy [tex]\pi[/tex]2
 = 10.trong khoảng thời gian [tex]\Delta t[/tex]=10-3/6 (s) lượng điện tích chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn nhiều nhất là bao nhiêu
Câu 39  một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 2:3. Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ là mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R=60 [tex]\Omega[/tex],tụ điện có điện dung C =[tex]\frac{10-3}{12\pi \sqrt{3}}[/tex] F. Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng L=[tex]\frac{0,6\sqrt{3}}{\pi }[/tex]H,cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V và tần số 50Hz. Công suất tỏa nhiệt trên tải tiêu thụ là bao nhiêu
C=[tex]\frac{10^{-3}}{12\pi \sqrt{3}}[/tex]
bạn à