Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cuongthich trong 11:25:46 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15511Tiêu đề: bài tập hạt nhân khó
Gửi bởi: cuongthich trong 11:25:46 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Câu 14: Hạt nhân [tex]^{A1}_{Z1}X[/tex]phân rã và trở thành hạt nhân [tex]^{A2}_{Z2}Y[/tex]bền. Coi khối lượng hai hạt nhân đó bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Lúc đầu mẫu[tex]^{A1}_{Z1}X[/tex] là nguyên chất. Biết chu kì phóng xạ của [tex]^{A1}_{Z1}X[/tex] là T (ngày). Ở thời điểm T + 14 (ngày) tỉ số khối lượng của [tex]^{A1}_{Z1}X[/tex]và  [tex]^{A2}_{Z2}Y[/tex] là [tex]\frac{A1}{7A2}[/tex] đến thời điểm T + 28 (ngày) tỉ số khối lượng trên là:
nhờ mọi người xem giúp vì mình tính mãi mà không thấy dáp án đúng. cảm ơn mọi người nhiều


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hạt nhân khó
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 11:59:35 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
+ Số mol X bị phân rã  = số mol Y được tạo thành:
 [tex]\Delta n_{X}=n_{Y}=\frac{m_{0}-m_{X}}{A_{1}}\rightarrow m_{Y}=\frac{m_{0}-m_{X}}{A_{1}}.A_{2}[/tex]
+ Đề bài : [tex]\frac{m_{X}}{m_{Y}}=\frac{m_{X}}{\frac{m_{0}-m_{X}}{A_{1}.}A_{2}}=\frac{e^{-\lambda t}}{1-e^{-\lambda t}}.\frac{A_{1}}{A_{2}}=\frac{A_{1}}{7A_{2}}[/tex]
Giải phương trình được T = 7 ngày.
+ Sau đó lắp vào công thức tính được [tex]\frac{m_{X}}{m_{Y}}=\frac{A_{1}}{31A_{2}}[/tex]