Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:24:43 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15510Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 11:24:43 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp
Câu 13 hai nguồn sóng kết hợp S1,S2 cách nhau 13cm dao động với cùng phương trình u=Acos (100[tex]\pi[/tex] t) tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Giữa S1 và S1 có bao nhiêu đường hypepol tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất
Câu 11 một vật dao động điều hòa có tần số 2Hz, biên độ 4cm,ở một thời đểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2cm thì sau thời điểm đó 1/12 s vật chuyển động như thế nào


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: cuongthich trong 11:37:15 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp
Câu 13 hai nguồn sóng kết hợp S1,S2 cách nhau 13cm dao động với cùng phương trình u=Acos (100[tex]\pi[/tex] t) tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Giữa S1 và S1 có bao nhiêu đường hypepol tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất
Câu 11 một vật dao động điều hòa có tần số 2Hz, biên độ 4cm,ở một thời đểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2cm thì sau thời điểm đó 1/12 s vật chuyển động như thế nào
câu 13:
HD em tính số điểm dao động với biên độ CĐ trên doạn S1S2
vì 2 nguồn cùng pha nên dường trung trung trực là đường CĐ
số hyperpol lúc đó là: số đường CĐ-1
câu 11
tại thời điểm t1 vật đang vị trí A/2 và theo chiều âm
sau 1/12s=T/6 vật đang ở vị trí x=-2cm và theo chiều âm
em vẽ hình ra sẽ thấy ngay


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:37:59 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
câu 13 lamda= 2 cm
-13/2 <k < 13/2
13 cực đại tức trong đó có 12 hypepol 1 đừng thẳng ( trung trực)