Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thutu trong 07:42:23 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15502Tiêu đề: bài điện khó chưa giải quyết được trên tvvl
Gửi bởi: thutu trong 07:42:23 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
trên tvvl đã giải rồi nhưng chỉ giải theo kiểu đoán nghiệm, mình còn chưa yên lòng. giúp mình luôn nhé


Câu 2. Một máy phát điện xoay chiều một pha tốc độ của rôto có thể thay đổi được. Bỏ qua điện trở của các dây quấn máy phát. Nối hai cực của máy phát điện đó với một đoạn mạch AB gồm R, cuộn cảm thuần L và C mắc nối tiếp. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n1 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch AB là I1 và tổng trở của mạch là Z1. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n2 vòng/phút ( với n2 >n1) thì cường dòng điện hiệu dụng trong mạch AB khi đó là I2 và tổng trở của mạch là Z2. Biết I2=4I1 và Z2=Z1. Để tổng trở của đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất thì rôto của máy phải quay đều với tốc độ bằng 480vòng/phút. Giá trị của n1 và n2 lần lượt là:
A. n1= 300vòng/phút và n2= 768vòng/phút
B. n1= 120vòng/phút và n2= 1920vòng/phút
C. n1= 360vòng/ phút và n2= 640vòng/phút
D. n1= 240vòng/phút và n2= 960vòng/phút


Tiêu đề: Trả lời: bài điện khó chưa giải quyết được trên tvvl
Gửi bởi: thutu trong 07:47:42 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
link giải theo kiểu "tà đạo ở đây"

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7695.0


Tiêu đề: Trả lời: bài điện khó chưa giải quyết được trên tvvl
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:02:05 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
trên tvvl đã giải rồi nhưng chỉ giải theo kiểu đoán nghiệm, mình còn chưa yên lòng. giúp mình luôn nhé


Câu 2. Một máy phát điện xoay chiều một pha tốc độ của rôto có thể thay đổi được. Bỏ qua điện trở của các dây quấn máy phát. Nối hai cực của máy phát điện đó với một đoạn mạch AB gồm R, cuộn cảm thuần L và C mắc nối tiếp. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n1 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch AB là I1 và tổng trở của mạch là Z1. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n2 vòng/phút ( với n2 >n1) thì cường dòng điện hiệu dụng trong mạch AB khi đó là I2 và tổng trở của mạch là Z2. Biết I2=4I1 và Z2=Z1. Để tổng trở của đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất thì rôto của máy phải quay đều với tốc độ bằng 480vòng/phút. Giá trị của n1 và n2 lần lượt là:
A. n1= 300vòng/phút và n2= 768vòng/phút
B. n1= 120vòng/phút và n2= 1920vòng/phút
C. n1= 360vòng/ phút và n2= 640vòng/phút
D. n1= 240vòng/phút và n2= 960vòng/phút
Đi thi cần hiệu quả? do vậy đoán nghiệm cũng tốt chứ sao?
Đặt U=kn ; ZL=k_1.n ; Z=k_2/n
Th1 và 2: [tex]I_1=kn_1/Z_1; I_2=kn_2/Z_2[/tex] do giả thiết [tex]I_2=4I_1[/tex] và [tex]Z_1=Z_2[/tex]
==> [tex]n_2=4n_1[/tex] và
==> [tex]-k1.n_1+k_2/n1=4k_1n_1-k_2/4n_1 [/tex]
==> [tex]5k_1.n_1=5k_2/4n_1 ==> k_2/k_1=4n_1^2[/tex]
Th3: [tex]Z^2=R^2+(k_1.480 - k_2/480)^2[/tex]
để Zmin ==> [tex]k_2=480^2k_1 ==> 4n_1^2=480^2 ==> n_1=240v/p;n_2=960v/p[/tex]