Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: harrypham trong 04:59:39 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15500Tiêu đề: Năng Lượng
Gửi bởi: harrypham trong 04:59:39 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Một búa thép khối lượng 20kg thả từ độ cao 3m so với đàu cọc biết 30% cơ năng búa biến thành nhiệt năng búa. Tính nhiệt độ tăng.


Tiêu đề: Trả lời: Năng Lượng
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 07:09:12 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Năng lượng của hệ là mgh
Nhiệt năng hao phí là Q=30%mgh
độ tăng nhiệt độ tính theo công thức
Q=m.c. Delta t