Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: peto_cn94 trong 04:20:13 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15499Tiêu đề: lí thuyết về quang phổ Hidro cần giúp
Gửi bởi: peto_cn94 trong 04:20:13 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Những nguyên tố hidro  được kích thíc chuyển lên quỹ đạo M . KHi nguyên tử phát xạ có thể phát ra những vạch quang phổ nào ?
A. 2 vạch trong dãy banme
B. 1 vạch trong dãy lai-man hoặc 1 vạch trong dãy Ban-me và 1 vạch trong dãy Lai-man
C. 2 vạch trong dãy Lai-man
D. 1 vạch trong dãy lai-man , 1 vạch trong dãy Ban-me và 1 vạch trong dãy Lai-man


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết về quang phổ Hidro cần giúp
Gửi bởi: thế ngọc 3011 trong 04:41:06 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Những nguyên tố hidro  được kích thíc chuyển lên quỹ đạo M . KHi nguyên tử phát xạ có thể phát ra những vạch quang phổ nào ?
A. 2 vạch trong dãy banme
B. 1 vạch trong dãy lai-man hoặc 1 vạch trong dãy Ban-me và 1 vạch trong dãy Lai-man
C. 2 vạch trong dãy Lai-man
D. 1 vạch trong dãy lai-man , 1 vạch trong dãy Ban-me và 1 vạch trong dãy Lai-manquỹ đạo M là quỹ đạo thứ 3. vậy nó phát ra 2 vạch thuộc dãy lai-man và 1 vạch thuộc dãy ban-me. D


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết về quang phổ Hidro cần giúp
Gửi bởi: peto_cn94 trong 08:31:26 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Đáp án đúng là B cơ.hic


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết về quang phổ Hidro cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:42:28 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
B đúng rồi
th1: M về K  1 vạch trong dãy lai-man
th2: M về L rồi về K 1 vạch trong dãy Ban-me và 1 vạch trong dãy Lai-man


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết về quang phổ Hidro cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:54:28 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Những nguyên tố hidro  được kích thíc chuyển lên quỹ đạo M . KHi nguyên tử phát xạ có thể phát ra những vạch quang phổ nào ?
A. 2 vạch trong dãy banme
B. 1 vạch trong dãy lai-man hoặc 1 vạch trong dãy Ban-me và 1 vạch trong dãy Lai-man
C. 2 vạch trong dãy Lai-man
D. 1 vạch trong dãy lai-man , 1 vạch trong dãy Ban-me và 1 vạch trong dãy Lai-man
+ theo thầy câu này không chặt và không có tính thực tiễn, thường kích thích là đám hơi, còn nói 1 nguyên tử có thể phát ra những bức xạ nào thì nên nói rõ "1 nguyên tử bị kích thích .... thì nguyên tử này có thể phát ra thì........"
+ còn đề bài này lúc đầu nói những tức là nhiều, lúc sau thì lại nói 1 nguyên tử....


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết về quang phổ Hidro cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:01:14 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
đề bài nói rõ thế còn j nữa
nguyên tử ở đây là 1 NGUYÊN TỬ
1 nguyên tử thì buộc chỉ được chuyển theo 2 th đã trình bày ở trên chỉ có 2 con đường để về cơ bản
khi nào có nh, đám mới là đáp án khác. nếu có nhiều thì các nguyên tử có thể đi bằng các con đường khác tạo nên nhiều vạch hơn
thường là nh, bây h cho 1 có thể coi là 1 trò đánh lừa