Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 01:18:13 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15497Tiêu đề: BT dao động cơ>nhờ mọi mọi giúp với ạ
Gửi bởi: yennhi10595 trong 01:18:13 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình [tex]x = 3cos(5\Pi t - \Pi /6) cm[/tex] .So sánh trong những quãng đường [tex]3\sqrt{3}[/tex] cm, như nhau.Khoảng thời gian ngắn nhất để đi quãng đường đó là bao nhiêu?Tiêu đề: Trả lời: BT dao động cơ>nhờ mọi mọi giúp với ạ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 03:07:18 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Nhận Xét : [tex]3\sqrt{3} < 6[/tex]  nên vật chưa thực hiện hết nửa Chu kỳ.
Vậy thời gian ngắn nhất để vật đi quãng đường [tex]S=3\sqrt{3}[/tex] là khi vật Chuyển động đối xứng qa trục Oy ( là trục vuông góc với Ox khi vẽ đường tròn.
Góc nó quay đc là [tex]\varphi[/tex] ta có :


[tex]S= 2.(3.sin\frac{\varphi }{2} )=3\sqrt{3}\Rightarrow \varphi = 120^0 \Rightarrow t=\frac{T}{3}=\frac{0,4}{3}[/tex]