Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:25:15 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15495Tiêu đề: Bài tập hạt nhân nguyên tử, 2
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:25:15 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em bài này
Hạt nhân X có bán kinh gấp đôi hạt nhân [tex]^{14}_{7}N[/tex]. Số nơtron trong X nhiều hơn số protôn là 16 hạt. hạt nhân X là
A [tex]_{48}Cd[/tex]
B [tex]_{47}Ag[/tex]
C [tex]_{50}Sn[/tex]
D [tex]_{54}Xe[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hạt nhân nguyên tử, 2
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:47:19 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Công thức tính bán kính hạt nhân là R=1,2.10^-15.A^(1/3)
Bán kính của X gấp đôi bán kính của Nito, bạn lập tỉ số rồi suy ra được Ax=14.8=112
Kết hợp với dữ kiện còn lại được số proton trong X là 48, số nơ tron là 64=> A