Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 09:31:06 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15483Tiêu đề: Câu hỏi chương lượng tử khó cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 09:31:06 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Nhờ các thầy giải thích cho em rõ :
1)sự phát quang và bức xạ nhiệt có giống nhau không?
2) Đèn dây tốc, hòn than,mặt trời là hình thức phát quang hay bức xạ nhiệt.
 Xin Cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi chương lượng tử khó cần giải đáp.
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 09:43:40 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Nhờ các thầy giải thích cho em rõ :
1)sự phát quang và bức xạ nhiệt có giống nhau không?
2) Đèn dây tốc, hòn than,mặt trời là hình thức phát quang hay bức xạ nhiệt.
 Xin Cảm ơn!
sự phát quang và bức xạ nhiệt về bản chất là khác nhau
+ sụ phát quang la hấp thụ bước sóng ánh sáng này phát ra bước sóng của ánh sáng khác
+ Phát xạ nhiệt là do bản thân nó phát ra các bức xạ điện từ
Đen dây tóc, hon than, mặt trời là bức xạ nhiết