Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 06:43:19 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15481Tiêu đề: Bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 06:43:19 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Bài 1: Xét điểm M trên một sợi dây rất dài có sóng ngang truyền qua. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Khoảng thời gian điểm M có li độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng số lẻ một phần tư chu kì truyền sóng
B. Khi M có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu
C. Khi điểm M ở li độ cực đại thì có cơ năng cực tiểu
D. Độ dời cực đại của điểm M trong 1 phần sáu chu kì bằng biên độ của sóng
Bài 2: M, N là 2 điểm trên cùng một phương truyền sóng của sóng mặt nước MN=5,75\lambda. Tại một thời điểm nào đó M và N đang có li độ là u_{M}=3mm, u_{N}=-4mm , mặt thoáng ở N đang đi lên theo chiều dương .Coi biên độ là không đổi. Biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng là
( đáp án là truyền từ N->M, nhưng em lại làm từ M -> N ) ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: EL_DHVD trong 06:46:00 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Bài 1: Xét điểm M trên một sợi dây rất dài có sóng ngang truyền qua. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Khoảng thời gian điểm M có li độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng số lẻ một phần tư chu kì truyền sóng
B. Khi M có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu
C. Khi điểm M ở li độ cực đại thì có cơ năng cực tiểu
D. Độ dời cực đại của điểm M trong 1 phần sáu chu kì bằng biên độ của sóng


Đáp án C , làm gì có cơ năng cực tiểu


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: timtoi trong 10:51:45 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Bài 1: Xét điểm M trên một sợi dây rất dài có sóng ngang truyền qua. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Khoảng thời gian điểm M có li độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng số lẻ một phần tư chu kì truyền sóng
B. Khi M có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu
C. Khi điểm M ở li độ cực đại thì có cơ năng cực tiểu
D. Độ dời cực đại của điểm M trong 1 phần sáu chu kì bằng biên độ của sóng
Bài 2: M, N là 2 điểm trên cùng một phương truyền sóng của sóng mặt nước MN=5,75\lambda. Tại một thời điểm nào đó M và N đang có li độ là u_{M}=3mm, u_{N}=-4mm , mặt thoáng ở N đang đi lên theo chiều dương .Coi biên độ là không đổi. Biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng là
( đáp án là truyền từ N->M, nhưng em lại làm từ M -> N ) ???
Bài 2: + MN = 5,5lamđa + lamđa/4 => M và N vuông pha => a = canbachai (3^2 + 4^2) = 5mm
           + Giả sử uN= 5coswt => coswt = 4/5 và vN= u'N= -5wsinwt > 0 => sinwt = -3/5
     Giả sử sóng truyền từ N đến M: uM = 5cos (wt +pi/2)=3 =>sinwt = -3/5 đúng => sóng truyền từ N đến M.
       


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: WHAT? trong 12:28:35 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2013
M đến N


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: giaovienvatly trong 11:01:59 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2013
Bài 2 có thể giải bằng vec tơ quay:
- Vẽ đường tròn bán kính r = a = 5 cm.
- Biểu diễn tọa độ xN = 3 cm đang đi theo chiều dương bằng vec tơ biên độ a. Vec tơ này ở góc phần tư IV.
- Biểu diễn tọa độ xM = -4 cm bằng vec tơ biên độ a'. Vec tơ a' vuông góc với vec tơ a nên a' ở góc phần tư III.
- Xét theo chiều quay dương, vec tơ a chạy trước a'. => N nhanh pha hơn M.
KL: sóng truyền theo chiều từ N qua M.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:48:38 AM Ngày 13 Tháng Tám, 2013
Bài 2 bạn coi ở đây nha

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17761.msg71953#msg71953


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar_9x trong 09:18:28 AM Ngày 13 Tháng Tám, 2013
Bài 2 bạn coi ở đây nha

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17761.msg71953#msg71953
Xem thử cách này xem.Nhìn hình thấy sóng từ N đến M


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:44:39 AM Ngày 15 Tháng Tám, 2013
Bài 2 bạn coi ở đây nha

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17761.msg71953#msg71953
Xem thử cách này xem.Nhìn hình thấy sóng từ N đến M


Bài này ban đầu tớ cũng nghĩ như bạn nhưng không phải như vậy bạn à.

Đề bài này không có phương án đúng.
Vì không biết chiều chuyển động nên sóng có thể truyền từ N đến M (với cặp điểm N1 và M1) hoặc ngược lại là từ M tới N (với cặp điểm M2 và N2) (cả hai trường hợp chúng vẫn thỏa mãn là cách nhau [tex]5,75\lambda [/tex])

Bạn có thể coi hình vẽ phía dưới.

p/s tớ  nghĩ bạn không nên kí hiệu mũi tên với dấu cộng như vậy thay cho kí hiệu chiều truyền sóng vì kí hiệu đó làm cho người đọc nhầm lẫn sang chiều chuyển động. Hoặc nếu dùng thì bạn nên chú thích.