Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: EL_DHVD trong 06:36:22 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15479Tiêu đề: Bài điện và sóng âm khó!
Gửi bởi: EL_DHVD trong 06:36:22 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Câu 1 : Cho mạch LC , Zc=50, dùng điện 1 chiều cấp cho mạch năng lượng A=25.10^-6J cường độ dòng điện tức  thời i=Iocos400t tính Io ?
 câu 2 : Âm thanh do 2 nhạc  cụ phát ra , luôn khác nhau về :
A. Âm sắc
B. Độ to
C.Độ cao
D. cả A và B
Mong mọi người giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Âm sắc
Gửi bởi: AmiAiko trong 08:16:43 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
1. [tex]A=\frac{C.U_o^2}{2}=\frac{L.I_o^2}{2}[/tex]
2. A


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện và sóng âm khó!
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:48:42 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
2 nhạc cụ phát ra âm luôn khá về âm sắc
âm sắc phụ thuộc vào cấu tạo nguồn âm và dạng đồ thị,...