Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tung12 trong 12:14:17 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15471Tiêu đề: hai bài điện xc cần m.n giúp đỡ
Gửi bởi: tung12 trong 12:14:17 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Cho mạch điện gồm R, L, C nối tiếp với R biến trở, cuộn cảm thuần. Mắc mạch này vào mạng điện xoay chiều
u =U0Cos(wt+p ), khi R = R0 thì công suất tiêu thụ của mạch là cực đại và bằng Pmax. Khi công suất tiêu thụ của mạch là
P =Pmax/n   thì giá trị điện trở R là:
A. R = (n +- căn(n^2 - 1)R0.      B. R = (n +căn(n^2 - 1)R0.
C. R = (n -  căn(n^2 - 1)R0.      D. R = (n -1)R0^2
Câu 2: Cho mạch điện RLC nối tiếp, mắc mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f  biến đổi, khi f = 60 Hz và f = 80 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ có cùng giá trị UC, khi f = 16 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn (cuộn cảm thuần) có giá trị cực đại. Xác định giá trị của tần số f  để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị cực đại.
A. 40Hz.      B. 50căn2 Hz.   
C. 40căn3 Hz.      D. 70 Hz.
Mình làm mãi ko đk mong đk sư giúp đỡ của cac p và thầy cô!


Tiêu đề: Trả lời: hai bài điện xc cần m.n giúp đỡ
Gửi bởi: mrthanh_fctt trong 02:38:56 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Cho mạch điện gồm R, L, C nối tiếp với R biến trở, cuộn cảm thuần. Mắc mạch này vào mạng điện xoay chiều
u =U0Cos(wt+p ), khi R = R0 thì công suất tiêu thụ của mạch là cực đại và bằng Pmax. Khi công suất tiêu thụ của mạch là
P =Pmax/n   thì giá trị điện trở R là:
A. R = (n +- căn(n^2 - 1)R0.      B. R = (n +căn(n^2 - 1)R0.
C. R = (n -  căn(n^2 - 1)R0.      D. R = (n -1)R0^2
Câu 2: Cho mạch điện RLC nối tiếp, mắc mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f  biến đổi, khi f = 60 Hz và f = 80 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ có cùng giá trị UC, khi f = 16 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn (cuộn cảm thuần) có giá trị cực đại. Xác định giá trị của tần số f  để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị cực đại.
A. 40Hz.      B. 50căn2 Hz.   
C. 40căn3 Hz.      D. 70 Hz.
Mình làm mãi ko đk mong đk sư giúp đỡ của cac p và thầy c
Bạn ơi. Cái này như trong đề đấy hả.


Tiêu đề: Trả lời: hai bài điện xc cần m.n giúp đỡ
Gửi bởi: tung12 trong 02:50:09 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
mình paste ma ko hiên mấy kai kết quả nên pai viết vậy thui


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: hai bài điện xc cần m.n giúp đỡ
Gửi bởi: mrthanh_fctt trong 05:24:08 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
mình paste ma ko hiên mấy kai kết quả nên pai viết vậy thui

Ý mình là phần đo đỏ kia kìa.


Tiêu đề: Trả lời: hai bài điện xc cần m.n giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:09:10 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Nhắc tung12 đọc lại qui định 3 của diễn đàn !Tiêu đề: Trả lời: hai bài điện xc cần m.n giúp đỡ
Gửi bởi: tung12 trong 01:24:16 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
có bạn nào biết cách làm 2 bài này chi gium minh vơi.cam ơn m.n nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: hai bài điện xc cần m.n giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:57:47 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Cho mạch điện gồm R, L, C nối tiếp với R biến trở, cuộn cảm thuần. Mắc mạch này vào mạng điện xoay chiều
u =U0Cos(wt+p ), khi R = R0 thì công suất tiêu thụ của mạch là cực đại và bằng Pmax. Khi công suất tiêu thụ của mạch là
P =Pmax/n   thì giá trị điện trở R là:
A. R = (n +- căn(n^2 - 1)R0.      B. R = (n +căn(n^2 - 1)R0.
C. R = (n -  căn(n^2 - 1)R0.      D. R = (n -1)R0^2

Mình làm mãi ko đk mong đk sư giúp đỡ của cac p và thầy cô!

Công suất của mạch : [tex]P = RI^{2} = \frac{RU^{2}}{R^{2} + (Z_L - Z_C)^{2}} }[/tex]

Hay : [tex]R^{2}-\frac{ RU^{2}}{P} + (Z_L - Z_C)^{2} = 0[/tex] (1)

Để (1) có nghiệm ta có : [tex]\Delta = \frac{U^{4}}{P^{2}} - 4(Z_L - Z_C)^{2} \geq 0[/tex]

[tex]\Rightarrow P \leq \frac{U^{2}}{2\left|Z_L - Z_C \right|}[/tex]

Vậy : [tex]P_{max} = \frac{U^{2}}{2\left|Z_L - Z_C \right|}[/tex] khi (1) có nghiệm kép [tex]R = R_0 = {\left|Z_L - Z_C \right|}[/tex]

Khi P = Pmax/n  thì R là nghiệm của phương trình :  [tex]R^{2}-\frac{n RU^{2}}{P_{max}} + (Z_L - Z_C)^{2} = 0[/tex]

Hay :[tex]R^{2}-2nR_{0} R + R_{0}^{2} = 0[/tex]

Lúc này : [tex]\sqrt{ \Delta'} = R_{0} \sqrt{n^{2}-1}[/tex]

Nghiệm của phương trình : [tex]R = R_{0}(n +- \sqrt{n^{2}-1})[/tex]