Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 07:47:42 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15468Tiêu đề: một bài dđxc cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:47:42 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở R=Zc= 100
một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u= [100 [tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100 pi t + pi/4) + 100]
tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở?
đáp án: 50W
( mình tính ra 200W @@)


Tiêu đề: Trả lời: một bài dđxc cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:00:50 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở R=Zc= 100
một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u= [100 [tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100 pi t + pi/4) + 100]
tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở?
đáp án: 50W
( mình tính ra 200W @@)


Hướng dẫn : [tex]u = 100 \sqrt{2}cos(100 \pi t + \pi /4) + 100[/tex]

Hai đầu mạch tồn tại đồng thời hai điện áp :

+ Điện áp không đổi có giá trị U 1 = 100V không tạo ra dòng điện qua mạch vì mạch chứa tụ điện

+ Điện áp xoay chiều : [tex]u_{2} = 100 \sqrt{2}cos(100 \pi t + \pi /4)[/tex] và chỉ có điện áp này tạo ra dòng điện qua mạch

Công suất cần tìm là công suất của dòng điện này !