Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Trần Anh Tuấn trong 12:37:36 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15463Tiêu đề: Hoá vô cơ khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 12:37:36 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Nhờ mn giúp đỡ em
Một dung dịch HA có nồng độ 0,373% có khối lượng riêng bằng 1,000g/ml và pH = 1,7 . Khi pha loãng gấp đôi thì pH=1,89
1.Xác định hằng số ion hoá Ka của axít
2. Xác định khối lượng mol và công thức của axit này . Thành phần nguyên tố của axit là Hiđro bằng 1,46% , oxi bằng 46,72% và một nguyên tố X chưa biết (% còn lại)


Tiêu đề: Trả lời: Hoá vô cơ khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 01:12:14 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Xin lỗi , vẫn còn bài này nữa ạ , mọi người hướng dẫn giùm em luôn
Hỗn hợp A gồm [tex]KClO_{3}[/tex] ; [tex]Ca(ClO_{3})_{2}[/tex] ; [tex]CaCl_{2}[/tex]; và [tex]KCl[/tex] nặng 83,68g . Nhiệt phân hoàn toàn A ta thu được chất rắn B gồm [tex]CaCl_{2}[/tex];[tex]KCl[/tex] và 17,472 lít khí (ở đktc).Cho chất rắn B tác dụng với 360ml dung dịch [tex]K_{2}CO_{3}[/tex] 0,5M vừa đủ thu được kết tủa C và dung dịch D .Lượng [tex]KCl[/tex] trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng  [tex]KCl[/tex] có trong A . & khối lượng [tex]KClO_{3}[/tex] có trong A là bao nhiêu ?Tiêu đề: Trả lời: Hoá vô cơ khó
Gửi bởi: Nguyễn Thuỳ Vy trong 07:37:51 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Hằng số phân ly ion ??

2)Khối lượng B = 83,68-17,172:22,4.32=58,72 (g)

 B gồm 58,72g CaCl2 và KCl tác dụng vừa đủ với 0,18 mol K2CO3

--> B gồm 0,18 mol CaCl2 và 0,52 mol KCl

--> lượng KCl trong D = 0,52+0,18.2=0,88 (mol)

--> lượng KCl trong A=0,88:22.30,12 (mol)

Bảo toàn ngtố K:
 [tex] n_{K_{(KClO_3)}}+n_{K_{(KCl(A)}}=n_{K_B} \\ \rightarrow n_{KClO_3}+0,12=0,52 \\ \rightarrow m_{KClO_3}=49 (g)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hoá vô cơ khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 10:56:40 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Hằng số phân ly ion ??

2)Khối lượng B = 83,68-17,172:22,4.32=58,72 (g)

 B gồm 58,72g CaCl2 và KCl tác dụng vừa đủ với 0,18 mol K2CO3

--> B gồm 0,18 mol CaCl2 và 0,52 mol KCl

--> lượng KCl trong D = 0,52+0,18.2=0,88 (mol)

--> lượng KCl trong A=0,88:22.30,12 (mol)

Bảo toàn ngtố K:
 [tex] n_{K_{(KClO_3)}}+n_{K_{(KCl(A)}}=n_{K_B} \\ \rightarrow n_{KClO_3}+0,12=0,52 \\ \rightarrow m_{KClO_3}=49 (g)[/tex]
Bạn ơi , đáp số là
[tex]HClO_{2}[/tex] và 68,6 g/mol cơ !!! Bạn xem lại giùm mình với được không ?  [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Hoá vô cơ khó
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 06:43:06 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Nhờ mn giúp đỡ em
Một dung dịch HA có nồng độ 0,373% có khối lượng riêng bằng 1,000g/ml và pH = 1,7 . Khi pha loãng gấp đôi thì pH=1,89
1.Xác định hằng số ion hoá Ka của axít
2. Xác định khối lượng mol và công thức của axit này . Thành phần nguyên tố của axit là Hiđro bằng 1,46% , oxi bằng 46,72% và một nguyên tố X chưa biết (% còn lại)

gọi [HA]=x có pt HA----> [tex]H^{+}+ A^{-}[/tex]
[tex]K_{a}=\frac{[H+][A-]}{[HA]}[/tex] các nồng độ này đc xác định khi ở trang thái cân bằng
có[tex]K_{a}=\frac{10^{-1,7}.10^{-1,7}}{x-10^{-1,7}}=\frac{10^{-1,89}.10^{-1,89}}{0,5x-10^{-1,89}}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow[/tex] [tex]\frac{0,02^{2}}{x-0,02}=\frac{0,0129^{2}}{0,5x-0,0129}[/tex]---> x=0,0545---> ka=0,0116
b,
giả sử có 1lit dd axit HA có [tex]m_{HA}=3,73[/tex], [tex]n_{HA}=0,0545[/tex]---> M=68,4
giả sử có 1 mol axit có [tex]m_{H}=0,0146.68,4=1[/tex]g--> có 1 mol H
[tex]m_{O}=0,4672.68,4=32[/tex]g---> có 2 mol oxi
--->[tex]m_{X}=35,4[/tex] các trường hơp trong HA có 2,3,4,5 mol X đều ko thỏa mãn ---> X=Cl
axit HClO2