Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: dangluyensp2 trong 10:17:32 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15455Tiêu đề: chứng minh khí thực rất loãng là khí lý tưởng
Gửi bởi: dangluyensp2 trong 10:17:32 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
câu hỏi: chứng minh khí thực rất loãng là khí lý tưởng ?