Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tuan.tvvl trong 09:58:48 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15452Tiêu đề: Điện xoay chiều r thay đổi
Gửi bởi: tuan.tvvl trong 09:58:48 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm tụ C , biến trở R và cuộn dây thuần cảm L . Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế Uab =Uocos(100pi t- pi/3)V . Thay đổi R ta thấy khi R =200 ôm thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn điện thế hai đầu đoạn mạch , P=Pmax=100W và UMB = 200V ( M là điểm nằm giữa tụ và điện trở ). Hệ thức đúng là ?
A. ZL=ZC
B. 2ZL = ZC
C.  ZL =2ZC
D.  3ZL = 2ZC
 ho:) ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều r thay đổi
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:15:46 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
BÀI ĐĂNG VI PHẠM QUY ĐỊNH.

ĐỀ NGHỊ TÁC GIẢ XEM LẠI QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI.